NRK Meny
Normal

Dømt for dramatisk kranvelt på Senja

Senja tingrett mener Finnsnes Mekaniske var ansvarlig for det som skjedde for fire år siden.

Kran veltet over Gisundbrua.

Ingen personer kom til skade, men en bil fikk mindre skader.

Foto: Arild D. Moe / NRK

Dermed får Sparebank1 Forsikring 15 millioner kroner i erstatning. Kranen tilhører fiskenot-bedriften Refa Frøystad Group på Finnsnes.

Kranen ble liggende over riksveien der Gisundbrua går over til Senja.

I dommen slås det fast at kranen veltet på grunn av en feil på bremsene. Dette stilles Finnsnes Mekaniske nå til ansvar for.

Mener den veltet på grunn av en not

I retten hevdet Sparebank1 Skadeforsikring dette:

«Sparebank1 Skadeforsikring mener kranvelten skyldes at Finnsnes Mekaniske glemte å montere bremselamellen tilbake, da de kort tid før uhellet byttet girkassen til kranens "løpekatt". Som en følge av dette fungerte ikke bremsen slik den skulle.»

Disse påstandene har de fått medhold for i tingretten.

Finnsnes Mekaniske derimot, mener Refa er ansvarlig for uhellet. Dette fordi de lot ei not henge i kranen når kranen ikke var i bruk. En tom kran ville ikke ha veltet, hevdet de i tingretten.

Millionbeløp

Refa har fått utbetalt over 20 millioner kroner i erstatning fra SpareBank1 Skadeforsikring AS.

Regresskravet mot Finnsnes Mekaniske og deres forsikringsselskap Tryg gjør altså nå at Sparebank1 Skadeforsikring AS får tilbake drøye 15 av disse millionene.

Tryg Forsikring blir ansett som medansvarlig for hendelsen, og må betale inntil ti millioner kroner av erstatninga.

Ikke bestemt om dommen ankes

Kranvelten førte til store materielle skader på bygninger og veien ved Gisundbrua.

Finnsnes Mekaniske dømmes til å betale over 15 millioner kroner i erstatning.

Daglig leder Yngve Lie Hansen i Finnsnes Mekaniske, sier det ikke er avgjort om dommen skal ankes.

En stor mobilkrean veltet og sperret Gisundbrua.