NRK Meny
Normal

Dømt for å ha sultet i hjel dyrene sine

En 66-åring fra Sør-Troms dømmes til betinget fengsel, og mister retten til å drive med dyr etter at flere av husdyrene hans sultet i hjel.

Dyrehold
Foto: Politiet/Mattilsynet

Den 66 år gamle mannen sto tiltalt i Trondenes tingrett for brudd på dyrevelferdsloven.

Bonden skal ha unnlatt å gi sauer og storfe nok mat og vann. Det førte til at 13 sauer sulta i hjel. I tillegg var drøyt 30 sauer avmagret.

Mannen skal heller ikke ha rengjort der dyrene sto. Blant annet ble ikke kadaver av døde dyr ryddet bort, står det i tiltalen mot mannen.

Grov uaktsomhet

I dommen står det at mannen burde ha sett at dyrene var i en dårlig forfatning, og at han måtte gjøre tiltak for å bedre situasjonen. «Retten finner det på dette grunnlagt klart at hans unnlatelse og forsømmelse var grovt uaktsomt,» står det i dommen.

Totalt ble 29 sauer og noen kyr avlivet, i tillegg til de 13 sauene som allerede var døde.

Se TV-saken fra rettssaken:

Statsadvokat Steffen Ravnåsen mener saken mot den 67 år gamle bonden fra Sør-Troms er svært alvorlig.

I retten forteller mannen selv at han har vært uføretrygdet siden 2007, og har prøvd å avvikle deler av gårdsdriften.

66-åringen sier at han har gitt både sauene og storfeet tilstrekkelig med fôr, og ad dødsfallene trolig skyldes noe annet, som sykdom.

Han hevdet også i retten at tre av dyrene ble sparket i hjel av elg. Denne forklaringen trodde ikke retten på.

Mannens sønner hjelper til med driften av gården, men 66-åringen var alene på gården lengre periode da vanskjøtselen skjedde, står det i dommen.

Mister retten til å ha dyr

66-åringen dømmes til 30 dagers betinget fengsel, og må i tillegg betale en bot på 10.000 kroner og 5.000 kroner i saksomkostninger.

Retten ser det som skjerpende at forholdene på gården som førte til at dyrene døde må ha pågått over lengre tid. Bonden bebreides for å ikke ha gjort noe for å hindre sult og død blant dyrene.

Statsadvokat Steffen Ravnåsen la i tingretten ned påstand om at 67-åringen også burde miste rett til dyrehold, med unntak av hund.

Retten mener at vanskjøtselen ved gården er så alvorlig at de gir medhold i dette. Han får et midlertidig forbud mot både å eie, handle med, slakte og stelle husdyr.