Dømt for å ha skutt og drept jaktkompis

Nord-Troms tingrett har kommet til at 41-åringen opptrådte uaktsomt da han skjøt og drepte Mads Håvard Larsen, som han trodde var en rev.

Rifle innfeldt

Mannen ble skutt på et avfallsanlegg i Balsfjord i Troms.

Foto: Eskil Mehren / Politiet

41-åringen fikk dommen forkynt nå klokka 14, Nord-Troms tingrett har dømt mannen til 120 dagers fengsel, og til å betale erstatning på til sammen 375.000 til de etterlatte. Retten mener tiltalte har opptrådt svært klanderverdig og at det er «sterk bebreidelse av hans handlemåte»

Han fratas også retten til å drive jakt i 5 år.

Trygve Staff er mannens forsvarer, han krevde full frifinnelse for den tiltalte. Fordi han mente dette var en ulykke som ingen kan straffes for. Derfor sier han at de nå vil anke dommen fra tingretten.

Den 41-år gamle mannen har erkjent at han skjøt mot Mads Håvard Larsen (26) og skal ha innrømmet straffskyld etter ulykka som skjedde 28. februar, men gikk bort fra erkjennelsen i mai i år. Også dette er Staff uenig i.

– Han har erkjent at han skjøt Larsen, men han er ikke enig i å ha opptrådt uaktsomt, slik som påtalemyndigheten hevder. Hans oppfatning er at han var så aktsom og forsiktig som det er mulig å være.

Våpen

Dette er drapsvåpenet, en Browning X-Bolt 223 kaliber. Påmontert termisk sikte.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Anker ikke erstatningskravet

– Slik jeg oppfatter min klient vil han av respekt for de pårørende og etterlatte ikke anke spørsmålet om den økonomiske erstatningen, sier Staff.

Både tiltalte og avdøde kjente hverandre. De hadde kontakt med hverandre dagen før ulykken skjedde. Det var også en felles forståelse av at begge jaktet rev på avfallsanlegget. Da ulykken skjedde i mørketiden i februar i år har 41-åringen forklart at han skjøt mot det han mente var en skadeskutt rev. Med termisk sikte ser mannen utslag på varme, men det er Mads Håvard Larsen som blir skutt i hodet og dør momentant.

Strafferammen i sammenlignbare saker er fengsel i 120 dager. Dette var også aktors påstand om straff. Han mener jegeren har utvist grov uaktsomhet.

– Han måtte legge til grunn at det kunne være andre jegere, andre folk der. Holdt opp mot den situasjonen han var i da han løsnet skuddet, mener vi han var klart å bebreide og dermed uaktsom, sa aktor, Torstein Lindquister da saken gikk i Nord-Troms tingrett.

Nå skriver Linquister i en tekstmelding til NRK at han er fornøyd med resultatet.