Dømt etter dødsulykke

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble fredag dømt til 90 dager betinget fengsel etter dødsulykka i Svea-gruva.

Svea Nord-gruva på Svalbard
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Fjukstad må også betale 30.000 kroner i bot.

En døde - 11 i livsfare

Bjørn Fjukstad ble dømt som den ansvarlige for at gruvegangen i Svea Nord på Svalbard der 12 arbeidere befant seg den 3. juli i 2005 ble fylt med metangass.

Da det ble slått en åpning fra ett gruveområde til et annet, strømmet det inn metangass og oksygenfattig luft.

Den 34 år gamle Frank Viggo Karlsen fra Kvæfjord i Troms ble kvalt og døde. 11 andre gruvearbeidere befant seg i livsfare.

Grovt uaktsomt

I dommen fra Nord-Troms tingrett slås det fast at Fjukstad opptrådte grovt uaktsomt og klanderverdig.

Retten mener at han hadde en selvstendig plikt til å forsikre seg om at luftkvaliteten i gruva var god nok.

I domspremissene blir den tidligere driftsingeniøren kritisert for ikke å ha lest arbeidsplanen for jobben som skulle utføres på ulykkesdagen.

I arbeidsplanen sto det spesifisert at driftsingeniøren skulle foreta gassmålinger før gjennomslag til det gamle gruveområdet. Retten utelukker ikke at ulykka ikke vil ha skjedd dersom målingene var blitt gjort.

Alvorlig feilvurdering

Nord-Troms tingrett mener at Fjukstad begikk en alvorlig feilvurdering på ulykkesdagen.

Han ga grønt lys for gjennomslag uten at gassmålingene var utført. Han overså klare signaler om at luftkvaliteten var dårlig.

Han satte seg heller ikke inn i arbeidsinstruksen som var utarbeidet for gjennomslaget. På den måten satte han liv og helse i fare, og bare tilfeldigheter gjorde at ikke flere mennesker omkom. 

Bjørn Fjukstad
Foto: NRK / NRK

 

Systemsvikt

Under rettsaka i januar kom det fram alvorlig systemsvikt i Store Norske som eier og driver Sveagruva.

Vitner fortalte at det allerede fire dager før dødsulykka ble målt for høye gassverdier i gruveområdet.

Likevel ble det ikke tatt nødvendige forholdregler for i sikre arbeiderne før gjennomslaget til den gassfylte gruvegangen ble gjort.

Bøter

Etter ulykka i Svea i 2005 ble tre ansatte i Store Norske ilagt bøter. Også selskapet ble bøtelagt og vedtok en foretaksbot på 10 millioner kroner.

Bjørn Fjukstad ble tilbudt en såkalt tilståelsesdom på 90 dager fengsel. Det avslo han og ønsket i stede å prøve saka for retten.

I sin prosedyre under rettsaka ba aktor Torstein Hevnskjel om 90 dager fengsel for Fjukstad.

Fjukstads forsvarer, Erling Olav Lyngtveit prosederte på at Fjukstad ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Han mente at Fjukstad skulle dømmes for en uaktsom handling og feilvurdering. Bot og ikke fengsel burde være en riktig straffereaksjon i følge Lyngtveit.

Les hele Svea-dommen her (PDF-fil)