NRK Meny
Normal

Dommere vil vite mer om barn for å bedre rettssikkerheten

Antall barnevernssaker som havner i Nord-Troms tingrett har økt med over 600 prosent de siste fem årene. Nå skal dommere i hele landet lære mer om barn.

Økning i barnevernssaker

På dette søylediagrammet ser vi at barnevernssaker har økt fra under ti i 2010 til over femti i 2014.

Foto: Nord-Troms tingrett

– Får dommere og domstolene mer kunnskap om barn vil det bidra til å øke rettssikkerheten til både barna og de som siktet og tiltalt, sier sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms tingrett.

De skal ha barn som sitt satsingsområdet dette året. Det skal også de andre domstolene i landet. Det har Domstoladministrasjonen bestemt.

Unni Sandbukt

Sorenskriver i Nord-Troms tingrett, Unni Sandbukt forteller at de skal samarbeide med andre for å øke kunnskapen om barn.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Det har selvsagt også sammenheng med at en stadig større andel av de sakene vi behandler i domstolene har med barn å gjøre. Det gjelder både straffesaker og tvistesaker, sier Sandbukt.

Hun viser til årsrapport som viser at de i Nord-Troms tingrett i 2010 behandlet 7 barnevernsaker. I 2014 var tallet 52. Det er en økning på over 600 prosent.

Avdekker flere saker

Antall familievoldssaker, populært kalt 219-saker, har også økt kraftig de siste årene. Det har vært en bevisst satsing å avdekke slike saker fra politiets side. Det har igjen ført til flere dommeravhør av barn på Barnehus.

– Det er vår jobb i domstolen å behandle straff og skyld i disse sakene på en best mulig måte. Vi har allerede avtalt et samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet. Der har de en barnerettsgruppe som forsker på barns rettigheter. Vi har og vil fortsette med å hente kunnskap fra spesialpsykologer, sier Sandbukt.