NRK Meny

Døgnberedskap rammer Kautokeino

16. februar starter politiet med døgnbemannet beredskap for regionen som dekker Alta, Loppa og Kautokeino.

En beredskap politiet lenge har jobbet for å få på plass.

Regionlensmann Øyvind Lorentzen mener tilbudet blir bedre for folk også ute i distriktene.

Beredskapen får derimot kritikk fra ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino som frykter for å miste viktige politiarbeidsplasser i kommunen.