Dødssyk kreftpasient ble sendt hjem – UNN legger seg flate

En døende kreftpasient ble sendt hjem fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø – uten at verken hjemmesykepleien eller kreftsykepleier ble varslet.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Lille julaften ble en dødssyk kreftpasient sendt hjem fra UNN i Tromsø, uten at bokommunens helseapparat ble varslet.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Det er bare for UNN å legge seg flat og beklage. Her har vi ikke kommunisert og informert godt nok rundt et pasientforløp som har vært alvorlig, sier avdelingsleder Magne Nicolaisen ved samhandlingsavdelinga på sykehuset.

Lille julaften for to år siden ble pasienten med langtkommet kreftsykdom innlagt på UNN med store smerter.

Magne Nicolaisen

Leder Magne Nicolaisen på samhandlingsavdelinga på UNN beklager hendelsen i jula for to år siden.

Foto: Universitetssjukehuset Nord-Noreg / Pressefoto

På julaften ble vedkommende utskrevet, men han var fortsatt veldig dårlig. Det ble ikke gitt beskjed til det kommunale hjelpeapparatet om at pasienten var hjemme igjen. Det var pårørende som selv tok kontakt.

Måtte vente

Natt til 2. juledag ble tilstanden såpass forverret at han igjen ble innlagt på UNN.

Pasienten ble liggende i flere dager på vent for operasjon. Til slutt var allmenntilstanden hans så dårlig at inngrepet måtte avlyses. Pasienten var da døende.

Vedkommende ble utskrevet og sendt hjem for å få dø der. Det fulgte da ikke med verken liste over medisiner som var nødvendige eller rapporter fra sykehuset.

Dårlig dialog

Avdelingsleder Magne Nicolaisen kan ikke fortelle hvorfor dette skjedde med pasienten. Til det kjenner han ikke avviket godt nok.

UNN har brukt langt tid på å behandle denne klagesaken.

– Men generelt kan jeg si at de fleste avvikene våre handler om manglende dialog og kommunikasjon rundt utskriving av pasienter. Det kan være at vi ikke har tatt kontakt med kommunen, som vi har sagt vi skal gjøre. Eller at viktige papirer som medikamentlister eller epikrise, som skal følge pasienten, mangler.

Universitetssykehuset Nord-Norge

God pasientflyt er et satsingsområde på Universitetssykehuset Nord-Norge, sier avdelingsleder Magne Nicolaisen.

Foto: Arne Schei / NRK

Tiltak virker

Nicolaisen sier UNN har satt i gang prosedyrer for å forbedre dette området.

– God pasientflyt som vi kaller det, er et satsingsområde hos oss. Det er viktig at det kommer god informasjon om pasienten inn til sykehuset, og at det er god dialog rundt utskriving. Vi gjør ennå feil, men tiltak vi har satt i gang, viser at vi har færre avvik nå enn for to år siden da dette skjedde.

Det var kreftsykepleier Karen Gjernes Isaksen som meldte fra om denne saka. Hun sier det er beklagelig at dette skjedde med pasienten, men er glad for at UNN beklager hendelsen.