Døde av morfinoverdose – nå skal kommunen under lupen

En pasient ved Sonjatun helsesenter i Nordreisa døde etter å ha fått en overdose med morfin i april i fjor. Nå skal Statens helsetilsyn granske rutinene i kommunen.

Sonjatun

Dødsfallet ved Sonjatun helsesenter skjedde i april i 2016.

Foto: nrk

I et brev fra helsetilsynet står det følgende:

«Legene ved sykehjemmet skal over tid vært bekymret for om sykehjemmet drev med tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personell,» skriver Nordlys.

I april i fjor døde en pasient ved sykehjemmet i Nordreisa. Pasienten skulle egentlig ha en dose på 2,5 milligram morfin, men fikk i stedet 100 milligram.

Ledelsen på sykehjemmet forklarte den gang at dødsfallet skyldtes en menneskelig svikt. Fylkesmannen satte da i gang tilsynssak på hendelsen. Nattsykepleieren som satte sprøyta den kvelden hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring og tok feil type morfin fra skapet, en med mye høyere konsentrasjon. Sykepleieren skal heller ikke ha fulgt de pålagte rutinene om at det skal være to sykepleiere til stede når det blir tatt ut narkotiske legemidler, for å sørge for dobbeltkontroll.

Ifølge Nordlys vurderer Statens helsetilsyn å ilegge den involverte sykepleieren en advarsel etter hendelsen.

De skal samtidig åpne tilsynssak mot Nordreisa kommune, hvor de skal undersøke hvorvidt det er begått lovbrudd i forbindelse med opplæringen og rutinene ved Sonjatun helsesenter.