NRK Meny
Normal

Dobling av oljetransporten

Den russisk oljetransporten langs norskekysten er fordoblet det siste året.

Belokamenka
Foto: LUCIE GODEAU / AFP

Transporten av petroleumsprodukter fra Russland langs kysten av Norge har fordoblet seg siden samme periode i fjor. Ifølge tall fra landsdelskommandoen i Nord-Norge ble det i januar i fjor fraktet ca 637 000 tonn mot 1.2 millioner tonn i år.

Informasjonssjef og oberstløytnant John Espen Lien ved landsdelskommandoen Nord-Norge forklarer noe av grunnen.

- Trenden er at tankskipene blir noe større, så sånn sett blir det fraktet mer olje langs kysten, selv om de har stabilsert seg noe på antall tankere, forklarer Lien.

God nok standard

Ifølge Lien er det grovt sett opptil flere oljetankere langs kysten hver dag. Han mener standarden på fartøyene er tilfredstillende.

- Jeg har fått mange ganger spørsmål om disse "rustholkene" som går langs kysten, men det er ikke tilfelle. Dette er moderne båter, vi må tenke at de skal et sted og de må tilfredstille kravene i mottakshavnen som for eksempel Amsterdam, Rotterdam eller i USA, så det er god standard på skipene, sier han.

Kan være risiko

I Finnmark kan man få øye på oljetankerene, men trafikken vil i hovedsak gå 15-20 nautiske mil fra norske-kysten.

- Tidligere gikk de faktisk helt inne på en fire-fem nautiske mil, men der har vi fått de til å holde seg lenger ut, slik at vi får større sikkerhetsmargin.

Er det noen fare ved at så mange tankere langs kysten?

- Det vil alltid være en risiko, selv om dette stort sett er moderne tankere med dobbeltskrog, så har vi ikke noe forsikring mot at de får motorstopp. Og derfor har vi også en statlig slepebåt-beredskap i Troms og Finnmark, slik at vi skal en viss kapasitet til å kunne gjøre noe i tilfelle det skulle skje. Også det at de er litt lenger ut fra kysten gjør at man har bedre tid på å reagere.