DNT når milepæl

Den Norske Turistforening har passert 300 000 medlemmer. På det meste har 700 personer meldt seg inn i løpet av én dag. – Medlemsveksten er et resultat av blant annet innsatsen som legges ned av frivillige landet over, sier generalsekretær Nils Øveraas.