Disse vil bli visepolitimester

Sju personer har søkt på den nyopprettede stillingen som visepolitimester i Troms politidistrikt. Blant søkerne er regionlensmann Andreas Nilsen, politiinspektør Einar Sparboe Lysnes og politiinspektør Astrid Nilsen. Stillingen er et åremål på seks år. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som avgjør hvem som får jobben.