NRK Meny
Normal

Disse tre går sammen til ett universitet

Høgskolen i Narvik (HiN), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad (HiH) slås sammen til ett universitet.

UiT
Foto: Marita Andersen / NRK

Fra 1. januar 2016 organiseres Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT – Norges arktiske universitet som ett universitet.

– Vi er fornøyde med denne beslutningen, ettersom det er styrene sine egne vedtak som ligger til grunn for den kongelige resolusjonen. Nå er det opp til oss selv å finne de gode løsningene. Vi ser derfor fram til å fortsette det fusjonsarbeidet vi allerede er godt i gang med. Det fusjonerte universitetet skal være et nasjonalt ledende breddeuniversitet, samtidig som rollen som profesjonsuniversitet skal styrkes og videreutvikles. Det skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt, internasjonalt gjennom forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå, sier rektorene Anne Husebekk (UiT), Bodil Olsvik (HiH) og Arne Erik Holdø (HiN) i en felles uttalelse.

Navnet på det fusjonerte universitetet skal være Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.