– Kan gå mot en økonomisk katastrofe

Fylkesrådet i Troms vil legge ned flere videregående skoler i fylket, og i tillegg legge ned en rekke utdanningstilbud.

Skilt skolenedleggelse
Foto: Stine Hommedal

I dag har fylkesrådet hatt fremleggelse og pressekonferanse om budsjettet for 2014 og økonomiplanen for 2014–2017 på Fylkeshuset i Tromsø.

Som NRK har meldt tidligere er det flere videregående skoler i fylket som foreslås lagt ned, i tillegg vil fylkesrådet legge ned en rekke utdanningstilbud.

– Tar kanskje ikke de rette valgene nå

– Disse nedleggelsene er løsningen på den økonomiske utdanningskrisa vi er inne i nå, sa fylkesråd for utdanning, Magnus Mæland da han la fram forslag til ny skolestruktur.

Han er sterkt bekymret for framtida, selv med de foreslåtte kuttene.

– Vi kan ikke fortsette å bruke penger vi ikke har, da går vi mot en økonomisk katastrofe, sa Mæland.

Mæland la fram at Troms fylkeskommune bruker mer penger per elev enn de fleste andre fylkene.

– Disse skolene blir ikke lagt ned fordi de har dårlig økonomistyring, tvert imot har mange av dem god økonomistyring. Disse kuttene blir gjort fordi det er dyrt å opprettholde dem.

Mæland fortalte at han har jobbet både natt og dag, og at han er åpen om at han kanskje ikke tar de rette valgene nå.

– I den situasjonen vi er i nå er det bedre å ta en gal beslutning enn ingen beslutning.

Disse skolene ryker:

Dette er skolekuttene:

 • Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy legges ned fra 01.08.2014
 • Rå videregående skole legges ned fra 01.08.2014. Gjenværende opplæringstilbud i Kvæfjord legges administrativt under Heggen videregående skole og Stangnes videregående skole fra 01.08.2014
 • Senja videregående skole, skolested Gibostad, legges ned når nybygget står ferdig ved Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn
 • Nordkjosbotn videregående skole legges ned når internat/hybelbygg for elever er på plass i Tromsø
 • I Midt-Troms skal det være to skoler. Stedsvalg og tilbud avgjøres i fylkestinget i mars 2014
 • Danselinja ved Kongsbakken VGS foreslås lagt ned
 • I Tromsø skal det være maksimalt tre skoler. Fylkesrådet vil komme tilbake med egen sak om dette senere.

Det siste punktet innebærer at minst to skoler til skal kuttes i Tromsø.

Dette er linjekuttene:

 • Danselinja ved Kongsbakken videregående skole foreslås nedlagt
 • Nedleggelse av idrettsfag opprettholdes. Blant annet foreslås skilinja i Nordreisa flyttet til Tromsdalen
 • Musikk, dans og drama ved Heggen videregående skole foreslås nedlagt
 • Medie og kommunikasjonsplasser i fylket nedskaleres- fra 108 til 30 plasser i hele fylket
 • Musikk, dans og drama i Harstad legges ned og flyttes til Tromsø

– Noen av argumentene var for gode

Alle kuttforslagene skal behandles av fylkestinget i desember. Der gjøres den endelige beslutningen.

Fylkesråd for utdanning, Magnus Mæland, fortalte at han har møtt mange engasjerte elever som har hatt gode argumenter.

– Blant annet blir ikke helse og oppvekstfag ved Nordkjosbotn VG1 lagt ned, fordi de hadde bedre argumenter enn meg, sa Mæland.

Apotekteknikk og tannlegesekretær i Nordkjosbotn legges heller ikke ned.

Mæland forteller at han er klar over at disse forslagene får følger for enkeltmennesket.

– Dette vil berøre alt fra elever, foreldre, lærere og barnehagebarn.

Presentasjon av skolekuttene

Presentasjon av skolekuttene