Lufttransport fikk oppdraget

Lufttransport har fått kontrakten for Sysselmannens helikopterteneste på Svalbard.

Helikopter fra Lufttransport.

Det Tromsø-baserte Lufttransport er et av Nordens største selskaper innen luftambulanse

Foto: Knut Rindahl / NRK

I 2014 vil to nye store helikopter være på plass i Longyearbyen. I dag er det ett stort og ett mellomstort som er stasjonert på øygruppa.

De nye maskinene vil kunne hente opp mot 18 personer hver, i en radius på 120 nautiske mil.

Styrker beredskapen

– Dette er en styrking av beredskapen i nordområdene. Vi vil sikre Norges evne til å ta redningsansvar i eget og tilstøtende områder, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Vi vil gjøre redningstjenesten mer robust, med bedre responstid, større lasteevne og bedre rekkevidde, sier Faremo.

Airlift tapte konkurransen

Kontrakten med Lufttransport innebærer at to redningshelikopter av typen AS 33L1 Super Puma blir stasjonert på Svalbard lufthavn.

Tre selskap konkurrerte om oppdraget, blant andre Airlift, som har hatt ansvar for helikoptertjenesten for Sysselmannen siden 1995.

AS Lufttransport er en av de største selskapene innen luftambulanse. Selskapet driver også kystvaktovervåking, chartervirksomhet, transport av loser til skip med helikopter, og ruteflyging.

Selskapet er lokalisert med hovedbase i Tromsø, og har i dag 244 ansatte.

Lufttransport tar over flyginga for sysselmannen 1. april 2014.