NRK Meny
Normal

Disse kan erstattes av roboter

Norway Seafoods mener roboter vil kunne redde arbeidsplasser i fiskeindustrien.

Fileten, Aker Seafoods Båtsfjord

Illustrasjon

Foto: Bård Wormdal / NRK

En ny robot er utviklet i et samarbeid mellom SINTEF, Nordisk Innovasjon og flere industriselskaper. Konsernsjef i Norway Seafoods, Thomas Farstad, håper roboten vil erstatte manuelt arbeid.

- I alle fall i løpet av to-tre år bør det være slike maskiner som er i effektiv bruk i filetindustrien i Nord-Norge, sier Trond Farstad.

I dag er det 600 ansatte som jobber i filetindustrien i Norway Seafoods. En stor del av disse bruker kniv til og skjære fisk og fjerne bein. En ny robot bygd av Sintef IKT fotograferer hvert fiskestykke, en datamaskin analysere så bildet, før en maskin med en vannstråle med høyt trykk kutter fiskestykket og fjerner bein.

Ikke trussel mot arbeidsplasser

Testene av en prototyp av roboten er gode, sier Farstad. Han mener roboten likevel ikke er en trussel mot arbeidsplassene i industrien.

- Jeg tror det er en overdrevet bekymring. Jeg tror vi trenger å få ny teknologi i denne industrien som i nesten all annen industri. Dette for å kunne bevare produksjonen i Norge. Alternativet kan være at vi ikke har noen arbeidsplasser i Norge.

Godt råstoff

Tidligere forsøk med fileterings roboter har ikke vært en suksess. Farstad mener god kvalitet på råstoffet e en nøkkelfaktor for å lykkes.
- Dersom kvaliteten er for dårlig får man mange feil og man blir da nødt til å gjøre mange manuelle justeringer. Da får man ikke ut den effektiviteten man ønsker ut av denne teknologien.