Disse kan bli biskop

Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har nominert fem personer til stillingen som ny biskop etter Per Oskar Kjølaas, som går av 1. september. De nominert er seksjonssjef i Kirkerådet, Hans Arne Akerø, domprost i Tromsø, Herborg Oline Finnset, prost i Østre Borgesyssel, Elisabet Yrwing Guthus, rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Stig Rune Lægdene og prost i Alta, Olav Øygard.