Direktoratet snur etter NRK-sak

Fiskeridirektoratet vil nå se nærmere på om det likevel kan ha blitt fisket ulovlig i Varangerfjorden, etter at Hobbyfiskere filmet en snurrevadbåt kaste not etter sei innenfor fjordlinja.
Direktoratet benektet først at dette hadde skjedd, men har beklaget at ble gjort feil.
Regiondirektør Hermod Larsen kan bekrefte at båten har vært innenfor fjordlinja, og de vil nå finne ut hva båten gjorde utenfor Bøkfjord fyr.