Direktør i Nordlaks: – MDG forsøker slå politisk mynt på tragedien

Direktøren for et av selskapene som er rammet av algeutbruddet reagerer på at fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne mener næringen selv kan ha skyld i at 7,7 millioner laks er døde.

Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks

Merete Kristiansen som er kommersiell direktør i Nordlaks klarer ikke kjenne seg igjen i bildet fiskeripolitisk talsperson i MDG, Toine Sannes, gir. – Men jeg registrerer at MDG ønsker lukka anlegg.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi er åpne for å diskutere påvirkningen næringen har på ytre miljø og måten vi driver på, og vi inviterer gjerne Toine Sannes og andre til oss for å diskutere det. Men ikke nå mens vi står midt i en krise, sier Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks.

Selskapet har 39 lokaliteter i Troms og Nordland, og har mistet mye fisk på grunn av algeoppblomstringen langs kysten i nord. Så langt har over 13.000 tonn oppdrettslaks gått tapt.

– Dette er en forferdelig vanskelig situasjon. Jeg må se mine kolleger jobbe døgnet rundt, og så kommer det slike påstander om at dette har vi egentlig skyld i selv. Da følte jeg at jeg måtte vise støtte for folk som står midt i det og har en vanskelig hverdag, sier Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks.

Lifjell

2,5 millioner fisk er flyttet i Nordland for å unngå flere døde fisk. Her er det Ellingsen Seafood som evakuerer fisk fra Skarvhausen til Korsnes.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Urimelig påstand

Etter å ha sett en sak hos TV2, der Toine Sannes som er fiskeripolitisk talsperson i MDG sier at algeangrepet på oppdrettsnæringen i nord kan være selvforskyldt, skrev Kristiansen et innlegg på Facebook.

FB-status om algeoppblomstring

Merete Kristiansen i Nordlaks delte dette innlegget på Facebook etter å ha hørt fiskeripolitisk talsperson i MDG, Toine Sannes, si at næringen selv kan ha skyld i algeutbruddet.

Foto: Skjermdump

– Det er ingenting av det vi vet til nå som tilsier at algeoppblomstringen er selvforskyldt, sier Merete Kristiansen til NRK.

Hun viser til at man hadde en tilsvarende situasjon i 1991, og at produksjonen ifølge henne var betydelig mindre enn den er i dag.

– Jeg har ikke klart å se at det er noen eksperter som i det hele tatt har vært ute og ment at dette kan være næringens skyld.

Mener lukka anlegg er løsningen

Toine Sannes i MDG mener derimot at hvis Kristiansen mener hun forsøker å slå politisk mynt på det hun har sagt, så må det være fordi hun ikke kjenner deres politikk.

– Jeg vil synes det er litt synd hvis det skal bli slik at politiske parti som har et ønske om en annen driftsform, at det skal bli sett på som å slå politisk mynt. Vi har vært tydelig i flere år på at vi ønsker oppdrett inn i lukka anlegg.

En alvorstynget listetopp for MDG i Nordland, Toine C. Sannes, poserer på kaia i Bodø

Toine Sannes, fiskeripolitisk talsperson i MDG, sier det helt sikkert er sammensatte forhold som gjør at dette skjer, men at vi ikke kan utelukke at avfallet som næringa produserer også spiller inn.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Vi mener det er en tryggere driftsform for å unngå blant annet slikt som dette. Da slipper man at det dør 50 millioner laks hvert år, og vi kunne unngått det her.

Hun sier til NRK at hun heller aldri har sagt det så sterkt som Kristiansen påstår, at det er næringen som har skylda. Men at hun er opptatt av at næringa og myndighetene må se på hva som egentlig skjedde og hvorfor når tragedien er over.

– Da må man tørre å se på det faktum at oppdrettsnæringa slipper ut næringssalter som vi vet fører til algeoppblomstring, og hvis det kan være en av årsakene til at dette skjer må vi få det under kontroll. Vi må få det kartlagt.

Du mener at hvis vi hadde hatt lukka anlegg så hadde dette vært unngått, sier du ikke da egentlig at det er næringa sin skyld, som er det Kristiansen reagerer på?

– Jeg sier ikke at jeg har svaret på hva som har skjedd nå og hvorfor det har skjedd. Men jeg sier at skal man være forsvarlig og samtidig ønske seg en femdobling i oppdrettsnæringa, så må man i hvert fall være helt sikker på hva som skjedde nå og er det noe vi kan gjøre for å unngå at tragedien skjer igjen.

Feil tidspunkt

Kommersiell direktør i Nordlaks, Merete Kristiansen, vil understreke at hun ikke er politisk aktiv og at dette ikke er et politisk utspill fra hennes side.

– Men når Sannes sier at hun ikke vil slå politisk mynt på dette, men at svaret er lukka anlegg, så mener jeg at det er nettopp et forsøk på det. For hvis de har løsningen og at næringen skal endre seg etter det, så ønsker de å fremme det som et standpunkt og bruke denne krisen for å få gjennom sitt syn.

Kristiansen er enig i at man trenger en evaluering når situasjonen har roet seg.

– Vi skal selvfølgelig evaluere det grundig etterpå, men det er også derfor jeg føler det er helt feil tidspunkt å komme med slike påstander nå.

– Reagerer du mest på tidspunktet for uttalelsen eller innholdet?

– Det er særlig tidspunktet. Dette er en krise, det er en natur- og dyrekatastrofe.

Mandag skal deler av næringa samle seg i Lofoten, også fiskeriministeren skal dit. Kristiansen tror samtalene vil begynne da og at det kommer til å bli en lang diskusjon.

Død fisk på overvåkingskamera

Den døde laksen blir kvernet opp og tilsatt syre og ender som dyrefôr.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Mange faktorer og tilfeldigheter må «stemme»

I Troms er det ikke meldt om dødelighet det siste døgnet, mens i Nordland er det fortsatt noe dødelighet enkelte steder.

Det er skadelig oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri som har forårsaket laksedøden i Nordland og Troms, ifølge Havforskningsinstituttet.

Algen er vanlig langs norskekysten.

– Det er flere kilder til næringssalter i kystvannet som vil kunne stimulere planteplanktonproduksjon, blant annet avrenning, avløp, landbruk, industri og akvakultur. Effekten av menneskeskapte næringssaltutslipp vil avhenge av plassering, skriver instituttet på deres nettsider.

For at algen skal kunne vokse, må den kunne holde seg nært overflaten. Sol og lite vind og strøm gjør at algen får blomstre i fred.

– Mange faktorer og en god del tilfeldigheter må «stemme» for å gi en skadelig algeoppblomstring.