DIREKTE: Følg fylkestinget i Troms

Her kan du følge fylkestinget i Troms sin behandling av fylkessammenslåing med Finnmark.