Dette sikret Alta by-pris

Alta kommune har fått Statens bymiljøpris. Den fikk de for sitt arbeid og satsing på å bli en sykkelby.

Sykkelbyen Alta

Sykkelsatsingen i Alta sikrer byen Statens bymiljøpris for 2014.

Foto: Anita Føleide

I finalen konkurrerte Alta med Stavanger, men arbeidet finnmarksbyen gjort for å tilrettelegge for sykling sikret seieren til slutt.

København, Amsterdam og Alta

Statsråd Jan Tore Sanner mener andre norske byer nå har noe å lære av Alta.

– Når man hører sykling, da tenker man på Sørlandet, København eller Amsterdam. Men når man har klart å få det til i Alta, med vær og nordnorsk topografi, så klarer man å få dette til overalt. Så se til Alta, sier Sanner.

Mangeårig sykkelsatsing

Statens bymiljøpris 2014

Statsråd Jan Tore Sanner overrekker ordfører Laila Davidsen Statens bymiljøpris.

Foto: Anita Føleide

Hvert år utdeles Statens bymiljøpris, til en kommune som samarbeider godt for å utvikle og forbedre bymiljøet.

Ifølge statsråd Jan Tore Sanner, har i år juryen valgt ut Alta, på grunn av satsinga på å bli en sykkelby:

– Alta har klart å få mye ut av knappe midler. De har lagt godt til rette for syklistene med sykkelstier og skilting. Og ikke minst klart å skape mye entusiasme og glede rundt syklingen. Det imponerte juryen og det imponerte meg, sier han.

Fornøyd ordfører

Siden 2010 har Alta kommune satset hardt på å få opp sykkelinteressen i byen,
dette har i år gjort at Alta slo ut både Trondheim og Stavanger i finalen.
Ordfører Laila Davidsen setter pris på at arbeidet blir lagt merke til:

– Jeg synes det er helt fantastisk at det arbeidet som er lagt ned gjennom så mange år i Alta blir lagt merke til nasjonalt, og at vi konkurrere ut store byer som Stavanger og Trondheim. Det er rett og slett fantastisk, sier hun.

Både byer og tettsteder kan motta den årlige Bymiljøprisen. Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prisen skal inspirere til mer bærekraftig by- og tettsteds¬utvikling og miljøvennlig praksis.