Dette lurer dere på om overgangen til DAB

Fikk du ikke med deg radiosendingen der vi hadde besøk av Digitalradio Norge som svarte på det dere lurer på om DAB? Kom ikke spørsmålet ditt på radio? Her kommer alle spørsmål og svar.

NRK Troms

Morten Kræmer (i midten til høyre) fikk besøk av Digitalradio Norge sitt hjelpeteam, under ettermiddagssendingen torsdag. Her med programledere Pia Tøhaug, Jørn Resvoll og Egil Jens Pettersen.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Mellom klokken 17 og 18 hjelper Jostein Nyfløtt og Bjørnar Langen til med å svare på spørsmålene som ikke kom med på radiosendingen vår i dag.

Her legger vi inn spørsmålene vi har fått av dere, med svar fra hjelpeteamet.

Hva er de beste rådene til oss som ikke har skaffet oss DAB-adapter?

Jostein: Hvis du ikke er glad i å skru selv, kan det være best å få hjelp av noen som kan det. Det er ikke så altfor komplisert å gjøre det selv, men vi har sett en del som sliter med blant annet jording. Det er for eksempel viktig at antenna er stående. Mange frontruter har en film som ikke signalet slipper gjennom. Forhåpentligvis vil et verksted som har god kunnskap om dette få det til.

Jeg bor på Storsteinnes i Balsfjord, og får kun inn NRK sine kanaler. Blir det bygd ut flere sendere sånn at vi kan høre på de andre kanalene på DAB?

Jostein: Det er to sendere i Norge, NRK sitt og det kommersielle. Siden du er fra Balsfjord så får du nok inn NRK sitt sendere. Men her kan det hende du ikke får inn kanalene som ligger i den kommersielle kanalpakken. NRK har bygd ut over 1000 sendere nå, mens det kommersielle bare har omtrent 200, så der blir det en del områder uten dekning. Men jeg vet det er planlagt flere sendere.

Jeg bor i Kroken i Tromsø i en leilighet med tykke betongvegger. Jeg har DAB-radio, men får bare opp noen kanaler. Hvordan skal jeg få opp alle kanaler?

Jostein: Betong er effektivt til å skjerme DAB-signaler. En mulighet er å flytte radioen. Det kan være mulig å få hjelp av en radioforhandler. Tror også man kan spørre forhandleren om å få låne med seg en radio hjem, for å teste signalene. Da kan man finne ut om det er signalet eller radioen som er problemet.

Bjørnar: Noen radioer er dårligere på å få inn signal, så kan hende radioen er av dårlig kvalitet.

Radioen her tar bare inn NRK Nordland. Søker for å få inn Troms, men den er «off air». Hva gjør man da?

Bjørnar: Ett tips kan være å slå ned antenna, for så å søke på nytt.

Jostein: P1 i alle regionene, som for eksempel Nord-Norge som er en stor region, har måttet velge en kanal som de kaller P1. Det er kanalen man får opp i radioen i bilen for eksempel, og som følger med deg når du kjører gjennom andre regioner. I Nord-Norge er det Nordland som er kanalen som heter P1. Det vil si at du må finne kanalen som heter NRK Troms. I og med at hun har lett etter Troms, så kan grunnen være at det er blitt søkt etter Troms fra en annen region. Det kan hjelpe å søke etter NRK Troms en gang til.

På DAB-nettet forsvinner lyden helt når det ikke er dekning. Mens på FM-nettet kunne du høre litt selv om det ikke var helt klart. Hvorfor det?

Jostein: På DAB vil man ha en lik lydkvalitet helt til signalet er så dårlig at radioen ikke klarer å presentere noe lyd noe mer. Det vil si at når lyden er så dårlig at man nesten ikke ville hørt noe på FM, så blir det helt stille på DAB.

Husk å si at en må ha antenne på taket av bilen, den lille som sette på rutene er ikke mye tess rundt om i distriktet.

Jostein: Dette er eit godt råd. Ingenting slår takantenne. Men vår erfaring er likevel at ei riktig montert glas-antenne fungerer fint, og gir den dekninga som dekningskartet lovar. Men i større bilar / anleggsmaskiner / traktorer er det behov for ei antenne ute. Beste helsing, Jostein.

Blir strømforbruket høyere med DAB enn med FM? Det er mange skogsområder uten dekning. Og dette vil jo være av største sikkerhetsmessige betydning for en fjellvandrer blant annet med tanke på værmeldinger. I tillegg kommer jo det miljømessige inn i bildet med større forbruk av batterier. Hva er deres kommentarer til dette?

Bjørnar: Det er ingen tvil om at de tidligste DAB-radioene brukte mye strøm, men det er skjedd veldig mye med denne teknologien.

Jostein: Nå øker batterilevetiden drastisk. Man kan gå inn på radio.no, der er det oversikt over forskjellige radioer, og man får oversikt over batterilevetiden til DAB-radioen.

Signaldalen i Storfjord har bare dekning i halve dalen, øvre del av ikke dekning. Stemmer dette?

Bjørnar: Ja, her var vi tidligere i dag, og det stemmer. Dette skal vi jobbe mer med å finne ut av. Det blir dessverre ikke dekning der før jul, men vi lover å se på det på nyåret.

Jeg lurer på hvordan det blir med DAB-dekningen ute på havet, i Senjaområdet?

Bjørnar: Generelt så har NRK en dekning ut mot 50 kilometer utenfor kysten. Det ser ut til å holde bra. Vi vet at fiskerne har en del problemer de sliter med.

Jostein: Dekningen er klar, det handler om å finne de gode løsningene. Dette er noe vi vil ta med oss videre, og forbedre.

Vil det lønne seg å skaffe en kombi DAB/FM-antenne?

Bjørnar: Ja, det vil lønne seg. Det finnes gode kombiantenner, særlig til bil, som tar imot både FM og DAB. De har to ledninger, slik at du kan lytte til begge deler.

Hvorfor er lyden dårligere på DAB, særlig på musikken, i forhold til FM?

Bjørnar: Mange opplever at lyden er bedre på DAB, siden de slipper «FM-skurringen». Når det er sagt så har du rett i at lyden komprimeres i DAB. Det er en avveining av hvor robust nettet skal være, antall kanaler og lydkvalitet. Det er derfor et kompromiss. Vi mener at vi har klart å balansere dette på en god måte slik at folk flest opplever at de har god lyd. De fleste tilbakemeldingene går på at folk er fornøyd. Er du derimot en som liker å sette deg ned å lytte til musikk forstår jeg at du ønsker det en bedre lydkvalitet enn det vi kan tilby på DAB. Da anbefaler vi at du benytter nettradio.

Når jeg kjører E6 mellom Manndalen og Olderdalen i Kåfjord er det ikke DAB dekning på flere strekninger. Dette er i Skardalen, mellom Isfjelltunellen og krysset i Birtavarre, i Trollvik og på Langnes. Vil dette bli rettet opp før den 13. desember?

Bjørnar: Det er riktig at det er områder der som er dårlige. Men dette kan ha med installasjonen i bilen. Det gledelige i fjorden der er at de to lange tunnelene der har god dekning i tunnelene.

Jostein: Hvis han hører på kommersiell radio, så får man utfordringer der. For der har vi ikke bygd ut fullt. Også selv om du har en god antenne.

Hvorfor får jeg ikke dekning når jeg krysser grensa fra Troms til Finnmark?

Bjørnar: Han har nok ikke skrudd på «service following», som også heter «kanalforfølgelse» på noen radioer. Det gjør at man kan fortsette å høre på radio når man krysser regioner. Lønner seg å høre på det som heter P1 Troms, og gå over til det som heter P1 Finnmark, da vil den søke på nytt. Det er litt forskjellig fra radio til radio hvordan man gjør dette. Hvis de ikke finner dette i menyen så skal det stå i bruksanvisningen.

Jeg får ikke inn verken NRK eller DAB, alt blir kun skurr når jeg kjører inn på innkjørselen her i Jarsteinen i Hamna i Tromsø. Hva kan jeg gjøre?

Bjørnar: Høres ut som han har en adapter med FM overføring. Når du hører ordet «skurr» så er det noe som hører FM radioen til, ikke DAB. Så hvis det er saken, kan det hende det er noe radiostøy som slår inn. Det er det ofte på industriområder. Han kan prøve å skifte frekvens. Hvis ikke det hjelper så må han finne en annen radioløsning, for eksempel bruke AUX kabel, da får han også bedre lydkvalitet.

Jostein: AUX er faktisk alltid bedre.

Finnes det noe mottaker av DAB som sender ut en frekvens så du kan søke inn på FM, og bruke de radioene som finnes fra før av?

Bjørnar: Jeg tror det skal bli sluppet en ny hjemadapter som er laget for hjemmebruk. Litt på samme måte som biladapteren som kan sende på FM.

Jostein: Eller så kan man også bruke en biladapter hjemme.

Lokalradioene blir presset i de største byene til å slutte på FM. Hvorfor er dette nødvendig, når ingen andre kan bruke FM-båndet til noe annet? Internasjonale avtaler hindrer annen bruk av FM-båndet. Dette lukter formynderi, og hører ikke hjemme i et fritt land.

Øyvind Vasaasen (avdelingsdirektør i NRK): Hva FM-frekvensene kan brukes til, er som du sier definert av internasjonale avtaler. Hvilke lokalradiostasjoner som kan fortsette på FM og hvilke som må slutte, er avgjort av myndighetene: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-2014-2015/id2406788/

Har NRK fullført utbyggingsplanen eller kommer det flere sendere opp fremover? Per i dag er det kun to sendere i Tromsø som distribuerer riksnettet. Kommer det flere sendere her? Da radio.no var på Finnsnes nylig ble det nevnt en ny sender i Målselvtraktene. Stemmer det?

Bjørnar: Langs europaveiene skal dekningen være god for NRK. Har kjørt en del der i de siste dagene uten utfall. I noen områder er dekningen noe svakere men bør fortsatt være mulig å ta inn. VI ser av erfaring at installasjoner i bilene varierer en del. Opplever du mange utfall så kan det være verdt å sjekke installasjonen. VI bygger fortsatt ut enkelte steder. Da er det typisk små steder hvor vi oppdager at det kan være hull. I det store bildet er utbyggingen ferdig. Opplever du at det er konkrete områder hvor dekningen er dårlig hører vi gjerne fra deg. Prøv gjerne med et par radioer først siden radioer kan være forskjellige. Da har vi litt mer data å gå etter.

Når det gjelder Målselv så er det en liten sender som er under utredning i nærheten av Falkefjell.

Det byttes tusenvis av frontruter hvert år i dette landet. Finnes det DAB-antenneløsninger for bil som fungerer og som kan overleve frontruteskifte, eller må man kjøpe ny antenne?

Bjørnar: Ja. Du kan montere DAB-adapteren din på en rute bak i bilen, man må ikke ta det i frontruta. Dette kan faktisk også lønne seg.

Er det bedre å skifte bilradio enn adapter?

Jostein: Dette er litt smak og behag. Dersom du har ein (eldre) bil med standard 1- eller 2-DIN radio, vil eg anbefale å skifte. Dette for å få ei meir elegant og integrert løysing. Prismessig koster ofte ein 1 DIN radio omtrent det same som eit adapter. Kvaliteten på mottak blir omtrent det same med adapter og ny radio, i alle fall om du koblar adapteren til radioen med kabel til AUX-inngangen. Moderne radioer har ofte veldig integrerte løsninger, da er det litt mer komplisert fordi du må få tak i et nytt deksel foran, da er det nok enklere med adapter.

Jeg har noen FM-radioer som jeg liker veldig godt. Jeg har ikke lyst til å kaste dem på skrothaugen om en uke, når DAB+ innføres i Troms. Er det noen som vet om noen bra løsninger for å sende lyd gjennom dem?

Bjørnar: Det finnes hjemadaptere du kan bruke, som ikke koster så mye. Eller så kan du kjøpe en rimelig reiseradio, også kan du koble en kabel mellom den og radioen din.

Jostein: Det har faktisk jeg gjort, det funker bra.

Har et spørsmål DAB-signalet når strømmen går. Jeg opplever at DAB-signalet forsvinner helt, og det snakkes om reservestrøm på senderen. Men her blir det helt stille. Hva har skjedd?

Jostein: De store senderne i fylket har reservestrøm, og ofte så vil du klare å få inn radiosignal fra dem. Så på landsbasis dekker vi nok omtrent 94 prosent av befolkningen med reservestrøm. Men i mindre sentrale områder kan man dessverre oppleve problemer med dette.

PÅ FM-signalet fikk jeg informasjon i displayet, men ikke på DAB. Hvorfor det?

Bjørnar: Det kommer litt an på hvordan løsning han har. Noen adaptere viser hvilken kanal du er på, men ikke alle. Noen adaptere har også enda mer informasjon, som trafikk og sangtittel.

Jeg har en Pioneer internettradio, kan jeg montere DAB-adapter i en sånn?

Jostein: Ja, hvis den har en inngang du kan koble en AUX-kabel til.

TMC er et system som sender data til bilenes GPS-kart over FM-båndet. Da kan man se stengte veier og trafikkproblemer rett på kartet. Dette stopper med DAB, fordi DAB-adaptere ikke kan "oversette" dette til bilenes FM-radioer. Et tilsvarende system på DAB kommer først etter hvert i nye biler med dyrere DAB. Siden dette er en sikkerhetsmessig viktig sak, bør TMC kunne sendes over FM på lokalradioene. Hvorfor har ikke DAB-forkjemperne tenkt på dette?

Bjørnar: Det har så langt bare vært i prøvedrift i Norge. Det er nå erstattet av TPEG i DAB. NRK har det i sitt nett i dag. Adaptere vil nok aldri støtte det. Vi venter nå på at produsentene av bilradioer implementerer det i sine produkter. Vi ser ikke på mangel på TMC som en sikkerhetsmessig viktig sak men som en ekstra tjeneste til publikum. Det finnes enkelte produsenter av GPS som har en egen kryptert tjeneste.

DAB har muliggjort en annen tjeneste for trafikkinformasjon. Det er en egen trafikkanal. Velger du denne hører du aktuelle trafikkmeldinger som går i loop så lenge de er gyldige. Dette er regionalisert slik at du slipper å høre meldingene fra andre regioner enn den du befinner deg i.

Må vi som har parabol gjøre noe ekstra for å få inn DAB-radio?

Bjørnar: Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Tar du inn radio via parabol regner jeg med at du bruker TV-en til å høre radio. Da vil alt fortsette som før. Du kan likevel bruke en vanlig DAB-radio for å høre radio, det har ingenting med parabolen din å gjøre.

Jeg mottar FM-signaler fra fellesantenne. Det vil si, signalene er via kabel for TV og radio. Vet ikke om det er via Canal Digital. Mitt spørsmål er om jeg vil få DAB-signalene gjennom denne antennen slik at jeg kan høre DAB radio? I dag hører jeg DAB-radio via TV, men det er også egen antenneuttak for radio og jeg ønsker å bruke radio, ikke TV for å høre på radio.

Bjørnar: Du må nesten spørre de som har ansvaret for antenneanlegget hva de tenker å gjøre. Det er fult mulig for dem å legge inn DAB-signalet på fellesantenneanlegget om de ønsker det. DA må du i så fall passe på å få kjøpt deg en DABradio med mulighet for ekstern antenne. Men har du en vanlig DAB-radio med antenne kan du benytte den også. Det er også en mulighet å bruke TV for å høre radio.

Hva er de beste rådene dere kan gi oss om DAB-overgangen?

Jostein: Mange av problemene som går igjen handler om antenna. Tipset er å sjekke denne. Så handler det mye om dekning, da er det veldig lurt å gå inn på radio.no, der ligger det dekningskart både for NRKs nett, og for det som heter riksnett. Da kan du finne ut om du faktisk har dekning.

Bjørnar: Mange har også problemer med installasjonen. Verksteder har også flere uheldige installasjoner. Opplever du at alt stemmer, så kan du sjekke med verkstedet.

Jostein: Så det litt spesielle problemet med den «usynlige grensa» mellom Troms og Finnmark. Har du kjøpt en radio på en butikk i Tromsø og reiser opp til Karasjok, så må du kjøre et nytt søk for å få inn radiokanalene på nytt.

Svært fornøyd med DAB tilbudet generelt. Men dekning i bil virker dårlig. Har kjørt strekningen Harstad – Tromsø og Harstad – Trondheim, så dårlig dekning at radiolytting ble gitt opp. Har i sommer montert ny radio hos forhandler, bortkastet investering om ikke dette blir bedre.

Bjørnar: Hvilke kanaler hører du på? Er det Kommersielle kanaler kan du nok oppleve en del utfall i enkelte områder.

Er det derimot NRK-kanaler du hører på og du opplever så mye utfall at du ikke orker å høre på radio høres det ut som om du bør ta kontakt med verkstedet igjen. Vi opplever noen ganger at verkstedene har gjort feil i forbindelse med installasjonen. For å kunne svare mer spesifikt må jeg vite litt mer om løsningen du har installert i bilen din. Hvis ikke verkstedet får løst problemet ditt er du velkommen til å ta kontakt med Publikumsservice hos NRK.

Vi kjørte strekket fra Setermoen til Tromsø på tirsdag og opplevde kun et kort utfall på 2 sekunder øst for Takvatnet.

Har vært ute i båt flere plasser og generelt er dekningen dårlig. For eksempel Kvalsundet, Kvalsundet til rebbenesøya over skarsfjorden og inn til Tromsø mellom mallangen og balsfjord. Har prøvd DAB i tre båter med forskjellige radioer og antenner. Også reiseradio med DAB. Er faktisk litt bedre dekning på Internett.

Bjørnar: Hører du på NRK? I så fall er jeg overrasket over at du opplever så mye problemer. Det ser ut til å være god dekning i områdene du beskriver om du hører på NRK. Det er vanskelig å si noe mer konkret om dette uten å kjenne installasjonene. Du er velkommen til å ringe Publikumsservice hos NRK så kan vi se om vi kan hjelpe deg videre.

Hvorfor er det to DAB-nett i Norge? Er det ikke plass til de kommersielle kanalene i NRK sitt nett?

Jostein: Det er begrensa kapasitet i eit DAB-nett. NRK har fylt sitt nett med eigne program, og det er ikkje plass til dei kommersielle kanalane i dette nettet.

Jeg har allerede utstyrt meg med DAB radio. Det er dessverre mye dårligere lytteforhold for DAB enn for FM.
Jeg kan ikke plassere radioer der FM radioene var før. Har flere små rundt i huset.
Det er dumt å møblere etter hvor DAB radioen funker. Jeg har en anelse om at det er dårlig plasserte antenne i forhold til vårt boområde som er Tønsvika i Tromsø. Den faller helt ut på 2 punkt rett før man svinger inn i boligfeltet.
Blir veldig skuffet hvis en DAB radio må plasseres med mm´s nøyaktighet.

Jostein: Det bør vere godt mottak heime hos deg i Tønsvika. Kva som gjer at du opplev problem, kan vere fleire ting, og er vanskeleg å svare på. Men vi har sett at det er stor forskjell på kvaliteten på mottakarar. Enkelte bygg vil også skjerme signalet.

Det kan vere ein idé å spørre i radio-forretningen etter ein radio med god følsomhet, og sjekke om du kan få låne den heim for å teste. Vi har ingen planar om nye sendepunkt i området.

Dersom du ønskjer det, kan vi forsøke å få til ei avtale om at vi skal kome innom og sjå på dette. Ta i tilfelle kontakt med Troms@nrk.no.