NRK Meny
Normal

Dette får Troms

271 millioner kroner tildeles Troms.

Troms fylke får 271 millioner kroner.

136 millioner av dette går direkte til kommunene.

Tromsø kommune får mest, med 55 millioner kroner.

Harstad kommune får 20 millioner kroner, Lenvik 10 millioner kroner.

De øvrige 135 millioner kroner fordeles til konkrete prosjekter.

Samferdsel:

Samferdsel er en av de store satsingsområdene i krisepakken. Mer penger til veier, jernbane og gang og sykkelveier skal sikre nye arbeidsplasser landet rundt . I Troms prioriteres det blant annet

* 20 millioner kroner til tunnelprosjekter
* 20 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak
* 22 millioner kroner til gang- og sykkelveger, derav 15 millioner kroner til Gausvik (E10) og 7,3 millioner kroner til forlengelse ved Kaldfjord (Rv 862).
* 11 millioner kroner til utskifting av fergekai, hvorav Stornes (Rv 867) og Botnhamn/Brenholmen (Rv 862) blir prioritert.
* 5 millioner kroner til oppgradering av Breivikeidet bru (Rv 91)
* 3 millioner kroner til trafikksikkerhet i Finnsnes sentrum
* Torsvåg havn, Karlsøy skal mudres

Utdanning og kultur:

* 13 millioner kroner til Havbruksstasjonen i Tromsø
* 1 million kroner til Polarmiljøsenteret i Tromsø
* 0,5 millioner kroner til Nordnorsk kunstmuseum

Troms fylke:

* Fylkeskommunen får 43 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og økte tilskudd
* Beregnet kompensasjon for forventet skattesvikt er 7,5 millioner kroner.

Kilde: statsbudsjettet.no