Det kan bli mange nye snøskuterløper i Troms

En ny undersøkelse som NRK har utført, viser at det er flertall for å opprette nye snøskuterløyper i de fleste kommunene i Troms.

snøscooter 2

Det er flertall blant kommunepolitikerne i Troms for å øke antallet skuterløyper i fylket. Det kan føre til at det blir utbygd løypenett også i kommuner som i dag har få eller ingen løyper.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

I dag er det bare kommunene i Nord-Troms som har et sammenhengende løypenett for snøskuterkjøring. I tillegg er det noen får løyper i Midt-Troms.

Etter at kommunen har fått lov til selv å godkjenne løyper, kan det bli kraftig endring i dette bildet.

Positive politikere

En undersøkelse som NRK har gjort blant kommunepolitikerne i Troms, viser at det er stort flertall for å øke antallet løyper.

Av 16 aktuelle kommuner, er det flertall for dette i 14 av dem.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lavangen, Kristine Haugen, er blant dem som er positive.

– Det er bra at lokalmiljøene selv får bestemme i slike saker. Det er folk i lokalmiljøet som kjenner forholdene, og som kan legge til rette slik at løypene ikke fører til problemer i kommunene, sier hun til NRK.

Skuterentusiastene jubler

Snøskuter

Tilhengerne av økt motorferdsel i naturen er glad for at kommunepolitikerne ser ut til å være positive til å lage flere skuterløyper.

Foto: Stig Roar Hegvik

Leder i Midt-Troms motorferdselsforening, Sigurd Hansen, synes dette er gode nyheter.

– Vi er selvsagt veldig glade for dette. Det vi håper er at det skal bli enighet om å bygge ut et sammenhengende løypenett som kan fungere godt i vår region.

Men skeptikerne finnes også. Blant de mest ihuga av dem, er Miljøpartiet De Grønne, som stiller lister i åtte kommune i Troms.

– Vi er helt imot dette, i likhet med tre av fire nordmenn. Det sier ordførerkandidaten til MDG i Balsfjord, Ingebjørg Nordhus.

– Nye tall viser at motstanden mot økt motorferdsel i naturen er stor og den er økende. Dette tar vi på alvor, og støtter derfor ingen forslag om nye løyper, sier hun.