NRK Meny
Normal

Det blir vei

Nervei fikk medhold i retten, og det blir ingen stopp i veibyggingen.

Vei til Nervei
Foto: NRK

Onsdag kom avgjørelsen fra Øst-Finnmark tingrett om at anleggsarbeidet på veien til Nervei ikke skal stanses.

I stedet må reinbeitedistrikt 13 betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Reinbeitedistrikt 13 hevdet at Nervei veilag hadde tatt seg til rette og begynt byggingen av veien uten å ha rettslig grunnlag for dette.

Reinbeitedistriktet har tidligere klaget reguleringsplanen inn til departementet, og vil dermed at byggingen skal stanses inntil denne klagen er ferdig behandlet.

Ikke grunnlag for stans i arbeidet

De vil imidlertid ikke motsette seg bygging av veien dersom reinbeitedistriktet får erstatning for inngrepet.

Retten mener reinbeitedistriktet kan ha krav på erstatning, men mener likevel at distriktet ikke har noe grunnlag for å kreve stans i veibyggingen nå. En eventuell ekspropriasjonserstatning eller et eventuelt erstatningssøksmål kan gjennomføres uten at det er nødvendig å stanse arbeidet.

Retten mener også at Nervei veilag så langt har forholdt seg til de offentlige myndigheter, grunneier og reinbetedistrikt 13 på en korrekt og ansvarsfull måte.

Nervei veilag har inntil videre avsluttet arbeidet med veien fordi pengene er brukt opp. Veilaget har heller ikke fått konkrete løfter om nye bevilgninger til å fortsette arbeidet. Dermed mener ikke retten at det er nødvendig med en rettslig slutning på at arbeidet må stanses.

Les også:

Støtter Nervei

Frykter ikke dommen

Avviser veiklage

Ingen tro på veistans

Vil stoppe veiutbygging

Vei til Nervei utsatt

– Vi har ventet i 50 år på vei