Desperat kamp om politijobbene

Søkertallene til politistillinger i distriktene skyter i været. Samtidig sliter ledelsen med å holde de nyansatte i jobbene sine.

Politistudenter i Ålesund

Jobbmarkedet er fortsatt tynt for ferske politibetjenter. Mange søker på de jobbene de kan søke på, men slår seg ikke til ro med det første.

Foto: Aina Rødal / NRK

– Sammenlignet med noen få år tilbake så har vi veldig høye søkertall til stillinger hos oss. Det er mange titalls søkere til og med til korte vikariater. Det er veldig positivt for oss, sier administrasjonssjef i Vest-Finnmark politidistrikt Jan Rudi Pedersen til NRK.

Børre Walquist

Administrasjonssjef i Troms politidistrikt, Børre Walquist, merker en voldsom økning i antall søkere.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

Søkertallene til politistillinger skyter i været, også i distriktene. I Troms politidistrikt er antallet søkere til politistillinger doblet i år, sammenlignet med antallet som søkte på samme type stillinger i fjor.

– Både på lensmannskontorene og på politistasjonen i Tromsø har det vært en fordobling. Det betyr at vi har mange å velge mellom, og det fører til god beredskap, sier administrasjonssjef Børre Walquist.

Også i Finnmark vises det at politi på jobbjakt går ut bredt når de søker jobb.

Målsettingen om to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020 har gjort at det opprettes flere stillinger. Samtidig utdanner Politihøgskolen flere politifolk.

I fjor gikk for første gang rundt 700 ferske politifolk ut av Politihøgskolen. Like mange vil få sitt vitnemål om et par uker.

Ferskingene til Finnmark

Og det er i all hovedsak nyutdannede som søker politijobb i Finnmark. Da politidistriktet lyste ut tre betjentstillinger i september i fjor, ble kun ferske politifolk ansatt.

Administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen

Administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen, forteller at deres nyansatte betjenter forlot jobbene sine i løpet av et halvt år.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det var fem stillinger, og i løpet av under et halvår var alle sluttet og dratt sørover igjen. Det skaper utfordringer for både ledelse og beredskap, sier administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen.

Han forteller videre at mange av de nyutdannede politifolkene bruker stillinger i distriktene som springbrett videre i karrieren.

– Vi har en forholdsvis høy gjennomtrekk. Blant annet er det viktig for mange nyutdannede å få være mest mulig ute i patrulje. På mange av våre småsteder blir det mye etterforskningsarbeid, noe som ikke er like attraktivt. Vi ser også at mange bare vil ha en fot innenfor etaten for å bli mer attraktiv på jobbmarkedet, og deretter kunne flytte nærmere sitt område, sier Pedersen.

– Politihøgskolen, avdeling Øst-Finnmark

En så høyt gjennomtrekk i politidistriktet, gir en del utfordringer. Blant annet blir det vanskelig å utvikle og opprettholde kompetansen og lokalkunnskapen blant de ansatte.

– Det er også vesentlig også at publikum kjenner politiet, særlig på små steder, slik at man kan få tips og hjelp til å forebygge og forhindre kriminalitet, sier Jan Rudi Pedersen.

Derfor er politiet i Vest-Finnmark nøye i ansettelsesprosessen.

– Vi prøver å rekruttere de som er motivert og ønsker seg en periode i Finnmark. I tillegg jobber vi med rekruttering til Politihøgskolen, for å sikre at vi får lokale politifolk som gjerne har noen år sørpå, men kommer tilbake til Finnmark og vil slå rot her og jobbe lokalt.

Også i Øst-Finnmark sliter med at de som ansetter forlater politidistriktet igjen i løpet av kort tid.

– Av og til føles det i hvert fall som om vi er «Politihøgskolen, avdeling Østfinnmark» fordi vi kontinuerlig må bruke ressurser å lære opp nyutdannede, for så å måtte avgi dem til de større byene når de er ferdig utlært og klare for mer krevende oppgaver og ansvar, sier administrasjonssjef Kjell Stabæk.

Distriktenes ansvar

Karin Aslaksen

Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, legger ansvaret for stort gjennomtrekk til politidistriktene selv.

Foto: Politidirektoratet

Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, mener ansvaret for å holde folk i stillingene ligger hos politidistriktene.

– Gjennomtrekk er et ansvar som hviler på det enkelte politidistrikt. Det er de som har ansvar for å sikre at det er gode arbeidsforhold og et interessant og godt arbeidsmiljø lokalt. Fra sentralt hold er vi opptatt av å sikre at politiutdannede får jobb, mens det lokalt er veldig viktig at man klarer å utvikle og beholde medarbeiderne i distriktene, sier hun.

– Gjøres det noe fra sentralt hold for å forhindre gjennomtrekket?

– Vi jobber med å utvikle kompetanse og sikre gode karrieremuligheter for politiutdannede i politiet, men dette er også et av de områdene vi setter mye mer fokus på fremover. Vi har satt i gang arbeid for å tydeliggjøre både Politidirektoratets ansvar for ledelse og styring av etaten, og hvor det å sikre kompetanseutvikling og medarbeiderskap er en viktig aktivitet og tiltak i det arbeidet vi nå jobber med.

Vikariater er problemet

Michael Næss Kristiansen, leder i PF Studentene

Leder i Politistudentenes Forening, Michael Næss Kristiansen, er bekymret.

Foto: Jon Erik Sønning

Leder i Politistudentenes Forening, Michael Næss Kristiansen, mener den største bekymringen er det store antallet vikariater innad i politiet.

– Det er veldig få fra 2014-kullet som har fått annet enn sommerjobb, og det er fortsatt veldig mange som står uten arbeid, sier han.

– Vikariat er bedre enn ingen jobb, men det er vanskelig å etablere seg, ta opp lån og planlegge hverdagen uten fast jobb. Våre tall viser at det er 200 vikariater som er satt opp ut 2014. Det er ganske høye tall. De som har disse vikariatene konkurrerer med årets kull om de faste stillingene. Og fortsetter denne kabalen fremover, så ser vi en vanskelig tid i møte. Men dette må vi har tro på at POD ordner opp i, og at distriktene klarer å tilby jobb, sier Kristiansen.