Derfor vil ikke Avinor

En ny flyplass utenfor Honningsvåg koster opptil 730 millioner, og passasjerene risikerer risting og kanselleringer.

Widerøe
Foto: Braata, Espen / VG

En ny flyplass utenfor Honningsvåg koster opptil 730 millioner.

Det viser en rapport som Avinor har laget på bakgrunn av vindmålingene som er gjennomført på Porsangernesryggen.

 

 

Derfor sier Avinor rett ut at det er bedre å satse på dagens flyplass, Valan, som hittil i år har en regularitet på 93 prosent.

Glem det

Varaordfører Tore Fosse har den samme oppfatninga, og mener politikerne nå må glemme drømmen om ny flyplass og heller bruke krefter på dagens flyplass.

– Vi må diskutere i kommunen hvordan vi skal se på dette, men jeg personlig tror vi må ha fokus på Valan og legge Porsangernesryggen død, sier Fosse.

Han er dermed ikke helt på linje med ordfører Ulf Syversen, som vil ha flere undersøkelser før han vil legge drømmen om ny flyplass i skuffen.

– Dyr og dårlig

Avinor har utredet fire alternativer for en ny flyplass på Porsangernesryggen på bakgrunn av vindmålingene fra Meteorologisk institutt. I rapporten heter det at det vil bli kostbart å realisere en flyplass med en akseptabel værmessig tilgjengelighet.

Vind og fjell gjør at den mest optimale baneretninga blir på tvers av fjellryggen. Det betyr at det må fylles ut med mye masse, og prisen blir om lag 730 millioner kroner.

Turbulens

Forskyves rullebanen en halv kilometer blir prisen redusert til 540 millioner, men begge alternativene vil slite med turbulens.

Den opprinnelige planen var å legge rullebanen langs åsryggen, men sidevind vil føre til store operative begrensninger, og den siste muligheten er forkastet på grunn av terrenget rundt.

Det er på bakgrunn av dette at Avinor mener det er lite aktuelt å gå videre Porsangernesryggen, men heller satse på dagens flyplass.

– Urealistisk

– Jeg har ikke lest rapporten, men ut fra det du sier her, er ikke det veldig realistisk. Det som er realistisk er å holde trykket oppe på den flyplassen vi har, og heller kjempe for å få bedre regularitet og bedre rutetilbud, sier Fosse.

Nordkapp kommune vil nå sette ned et eget samferdselsutvalg som skal se på de samlede utfordringene på samferdselssiden.

I mellomtida overlater Avinor til Samferdselsdepartementet å avgjøre om det skal gjøres mer i forbindelse med utredningen på Porsangernesryggen.