Derfor varierer drivstoffprisene hver dag

Priskrigen mellom bensinstasjonene lokalt blir stadig tøffere. Prisene kan variere med flere kroner, avhengig av hvilken dag du fyller drivstoff.

Bensinfylling, fylle bensin

At drivstoffprisene varierer hver dag er ikke uvanlig. En av grunnene er lokal konkurranse.

Foto: Anders Fehn / NRK

Om du opplever å fylle drivstoff for ned mot elleve kroner mandag morgen og opp mot 15 kroner senere i uka, er det slett ikke uvanlig. Er du klar over hvilke dager drivstoffet er billig, kan du spare et par hundrelapper.

Pressetalsmann for Circle K i Norge, Knut Hilmar Hansen, vet hvilke dager det lønner seg å tanke opp bilen.

– Prisene er på et lavt nivå søndag kveld og mandag morgen. Torsdag er de lave som følge av lokal konkurranse. Men man må huske at prisene faller flere ganger om dagen, og de løftes to ganger i uka når de faller så langt at stasjonene ikke tjener penger, sier Hansen til NRK.

Slik er det i hele Norge, hevder han.

Varierende priser

Hvorfor prisene varierer så mye har Hansen svaret på.

– Lokal konkurranse mellom stasjoner er en av forklaringene. Priskrigene starter når en aktør senker prisene for å tiltrekke seg kunder. Andre stasjoner justerer deretter prisene for å være konkurransedyktig.

Han sier at det ikke er uvanlig at de som driver stasjoner reiser rundt og sjekker priser hos konkurrenter.

– Drivstoffprisene er noe av det mest synlige vi har i dag. Det er lett å orientere seg om hva bensin og diesel koster.

Forskjeller i by og distrikt

At det er en forskjell på prisene i byer og i distriktene er heller ikke uvanlig.

– Der det er mange automater kan det være tøffere priskonkurranse. Stasjoner som ligger alene vil ha en mer stabil pris. Dette gjelder for alle kjeder, sier Hansen.

Prisvariasjonene i har i Norge er på mange måter et særnorsk problem, ifølge Hansen.

– I Norge har vi et høyere kostnadsnivå. Vi har en annen geografi og et spredt bosettingsmønster. Men selv om vi har høye drivstoffpriser, har vi noen av de laveste prisene i Europa når man sammenligner pumpepris og daglig inntekt.

Hansen trekker fram Bloomberg som for noen år siden kom fram til at Norge er et av landene som bruker minst av den disponible inntekten sin på drivstoff.

– Det er kanskje overraskende for mange, men slik er det.