Departementet om Langsundforbindelsen: – Dommen bør ankes

Kommunaldepartementet vil at tingrettsdommen som stanset Langsundforbindelsen i Karlsøy, blir anket til lagmannsretten.

langsundforbindelsen

Langsundforbindelsen består av en undersjøisk tunnel fra Ringvassøya til Reinøya, flytting av fergeleie på Reinøya og en ny veistrekning.

Foto: nrk

Dermed kan det bli omkamp i lagmannsretten om prosjektet til rundt 800 millioner kroner.

Det var i midten av januar at Nord-Troms tingrett slo fast at reguleringsplanen for prosjektet i Karlsøy kommune ikke er gyldig.

– Denne kjennelsen fra tingretten bør ankes til lagmannsretten. Vi mener etter en grundig juridisk vurdering at reguleringsplanen er gyldig. Vår klare anbefaling er at fylkesrådet i Troms anker til lagmannsretten, sier statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) i Kommunaldepartementet til NRK.

– Vi tar rådet på alvor

Dette er en klar melding fra departementet.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) lover at fylkesrådet skal vurdere dette grundig.

– Vi tar dette på stort alvor og skal selvfølgelig legge stor vekt på anbefalinga fra departementet. Men vi foretar selv en juridisk vurdering, og skal avgjøre ankespørsmålet innen neste fredag, sier Prestbakmo.

Enestående sak

Det er en litt enestående sak som trolig vil gå videre i rettsapparatet. I 10 år har reindriftsutøvere og grunneiere krevd at det bør lages en konsekvensutredning for prosjektet i Karlsøy.

De er ikke blitt hørt. Kravet om konsekvensutredning er blitt avvist av kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet. Reguleringsplanen ble til og med godkjent av departementet, og prosjektet med tunnel fra Ringvassøya og til Reinøya, veier og nytt ferjeleie på Reinøya er allerede ute på anbud.

Men så stanset tingretten alt arbeid med sin kjennelse.

– Dommen er riktig

Knut Helge Hurum er advokat for grunneierne og reindriftsnæringa. Her er hans kommentar til at statssekretær Per Willy Amundsen ønsker at dommen ankes til lagmannsretten.

– Min kommentar er at dommen i tingretten er klart riktig.

Hurum ønsker ikke å gi noen vurderinger om rådet fra Kommunaldepartementet.

Partene møtes

Torsdag er det innkalt til et møte mellom Karlsøy kommune, fylkeskommunen og vegvesenet og representanter for de berørte grunneierne, reindrifta og deres advokat.

Her skal det diskuteres om det er mulig å finne fram til en løsning på striden som partene kan bli enige om.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo sier det er viktig å få en snarlig avklaring om framdriften for Langsundforbindelsen.

– Min jobb er få framdrift av prosjektet som fylkestinget har gått inn for.