NRK Meny

Departementet godkjenner Lerøy-kjøp

Næringsdepartementet har godkjent at Norges ledende sjømatleverandør Lerøy styrker sin posisjon gjennom at de kjøper aksjemajoritet i bedriftene Havfisk og Norway Seafoods. Fiskeriminister Per Sandberg sier i en uttalelse at han mener dette vil styrke fiskeforedlingsvirksomheten og være positivt for hvitfisknæringen i Norge. Alle vilkår knyttet til Havfisk ASA sine tidligere tillatelser er videreført, noe som betyr at alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålerne forblir uendret og likeens aktivitetskravet som Havfisk ASA har på sine seks anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.