Denne reven måtte avlives – hadde trolig rabies

På Svalbard er den dødelige sykdommen rabies blitt påvist hos ville dyr i mange år. En fjellrev blir nå undersøkt etter mistanke om sykdommen.

Fjellrev
Foto: Gustav Busch Arntsen

Sysselmannen har i samråd med Mattilsynet besluttet å sende reven til Veterinærinstituttet i Oslo for å få sjekket den for mulig rabiessmitte.

Fjellreven som viste tegn til sykdom ble avlivet av Sysselmannen 28. april i år.

– Vi får mange henvendelser fra folk som er ute og observerer ting i naturen her oppe, sier Morten Wedege, som er miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard.

Rabiesviruset angriper nervesystemet og er svært dødelig, både for mennesker og dyr.

Wedege sier det finnes gode rutiner for hvordan befolkningen og myndighetene skal forholde seg til at det finnes rabies på øygruppen.

– Vi har fått gode faglige råd fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet som vi har videreformidlet til de som bor på Svalbard og turister. Enn så lenge forholder oss vi oss til de faglige rådene vi har fått.

– Utfordring med rabies i nord

Svalbard er ett av få steder i den nordlige del av verden hvor man har utfordringer med rabiessmitte, ifølge Ørjan Olsvik. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved universitet i Tromsø og jobber blant annet med smitteforebygging.

Ørjan Olsvik

Professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, Norges arktiske universitet, Ørjan Olsvik.

Foto: UiT

– Det er en av de få plassene i den nordlige hemisfære hvor vi har viruset, spesielt på Svalbard.

Rabies ble første gang påvist hos dyr på Svalbard i 1980. Siden da har rabies blitt påvist ved en rekke anledninger hos dyr på øygruppen. I 2018 ble det påvist fem tilfeller av rabies hos både rein og fjellrev.

Senest i februar i år ble et reinsdyr avlivet og brent på grunn av mistanke om rabies.

– Rev har kommet over isen fra Sibir og begynt å spre det på Svalbard. Så har det spredt seg videre til reinsdyr. Og så lenge det smittes over til friske dyr som bærer viruset videre, har vi et visst problem på Svalbard, sier Olsvik.

Brent reinsdyr

I februar ble en rein avlivet og brent etter mistanke om rabies. Reinen var lam i bakparten, noe som er et typisk rabiestegn.

Foto: Jonathan Matthiasson

– Ingen grunn til bekymring

I forrige uke ble det kjent at en kvinne i 20-årene i Førde hadde fått påvist rabies. Det er første gang siden 1815 at en person på fastlandet i Norge har fått sykdommen.

Mandag kveld ble det bekreftet at kvinnen hadde dødd som følge av virussykdommen.

Ifølge Olsvik er det nylige dødsfallet svært uvanlig, men det er imidlertid liten grunn til å frykte sykdommen, selv om det finnes rabies i nord.

– Det er ikke grunn til å være engstelig, og det er heller ikke nødvendig med noen generell vaksinasjon. Ta forholdsregler, er hans råd.

På verdensbasis dør mellom 50.000 og 70.000 mennesker av rabies årlig. Nordmenn på reise i utlandet må være årvåkne i sitt forhold til dyr, sier Olsvik.

– Hvis man er i Sørøst-Asia eller deler av Afrika og ser en katt eller hund med unormal adferd, må man ikke nærme seg dyret. Og skulle dyret være aggressivt eller bite deg, må du oppsøke lege umiddelbart.

Folk som driver jakt på Svalbard, kan gjøre lurt i å vaksinere seg, sier Tromsø-professoren.

– Det fine med en slik grusom sykdom er at man kan vaksinere seg etter at man har blitt bitt. Man må være lynrask og dra til lege, så vil immunforsvaret lage god beskyttelse, for sykdommen kommer ikke før to til tre måneder etter smitten. Hvis det da blir sykdom, er det så å si dødelig, avslutter han.