Normal

Denne reklamen må Netcom endre

Netcom får kritikk fra Forbrukerombudet - må endre markedsføringen.

Dekningskart
Foto: Skjermdump fra Netcom

Det er Netcoms massive markedsføring av 4G-nettet som får krass kritikk. Som NRK kunne fortelle nylig, reklamerer de med "lynrask" 4G, og 4G til folket.

Samtidig vises et kart som viser 4G-dekningen. Og kartet stopper ved Trøndelag.

– Må endre

På bakgrunn av NRKs oppslag har Forbrukerombudet nå sendt brev til Netcom.

I brevet til Netcom tar Forbrukerombudet for seg to momenter i markedsføringa. Det ene er bruken av "lynrask":

"Hovedbudskapet i reklamefilmene er etter vårt syn at hastigheten som følger av en utbygging av 4G-nettet er «lynrask». Reklamens formulering om hva som kan påvirke hastigheten i 4G-nettet er inntatt med svært liten skrift. Den nevnte formuleringen er heller ikke kommunisert verbalt i løpet av reklamen. Etter Forbrukerombudet vurdering medfører dette at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis får med seg budskapet i setningen."

Også kartet som viser 4G til folket, og som kun viser Sør-Norge får kritikk:

Ellen C. Scheen

Kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen i Netcom

Foto: NetCom

"Dersom det per i dag er slik at det kun er utbygging av 4G-nettet til Trøndelag, vil det fremstå som villende å gi inntrykk av at denne utbyggingen foregår i «hele landet». Vi viser i den forbindelse til at dette har vært tema i media allerede"

Kort frist

Forbrukerombudet gir teleselskapet frist til 29. mai med å endre markedsføringen, slik at den ikke er villedende lenger. Selskapet må og redegjøre for når utbyggingen av 4G-nettet nord for Trøndelag skal gjennomføres.

Kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen i Netcom sier de ikke ønsker at noen skal misforstå selskapets budskap.

– Netcom har mottatt brevet fra Forbrukerombudet og vil svare dem så snart vi kan innen tidsfristen, sier Scheen - uten å utdype hva de konkret akter å gjøre.