NRK Meny
Normal

Denne bygda har endelig fått ny asfalt

Innbyggerne har mast og kjempet og ikke minst humpet på den vel 8 kilometer lange fylkesvegen til bygda Rødsand i Tranøy lenge. Nå er det over.

Gamle Røsand

Slik så veien ut før fylkesveg 224 mellom Å og Rødsand ble oppgradert.

Foto: NRK

Det er ei bygd med nedlagt skole og knapt 70 innbyggere, men også ei bygd med innpendling til arbeidsplassene i oppdrettsnæringen, og med fire aktive fiskebåter.

– Vi har hatt behov for ny vei siden det kom ei båthavn her, og spesielt etter at det ble etablert et lakseoppdrett i bygda. Det har økt trafikken, og i tillegg har ungdommene kjøpt seg båt og slått seg ned, og alt det skaper et behov, sier Jan Jakobsen.

Jan Jakobsen og Svein Torgersen

Rødsand-beboerne skal feire den nye asfalten med en real asfalt-fest neste helg. Her jubler Jan Jakobsen og Svein Torgersen over at en lang kamp er over.

Foto: Arild Moe / NRK

Veien til Rødsand ble bygd i 1923. Det har kommet ekstra tydelig fram i løpet av renoveringen av veien, der stokker og busker lå nedgravd i veien slik det var vanlig på gamle hesteveier.

Troms fylke har brukt 25 millioner kroner på veien, slik at den både har fått asfalt, stikkrenner og nye grøfter.

Etter det har fylket vel 275 kilometer med grusveger å renovere.

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, sier han er glad for at de innenfor stramme økonomiske rammer har klart å realisere viktige opprustingstiltak for fv. 224 Å–Rødsand i Tranøy og fv 288 Nordbyvatn–Sand i Balsfjord.

Å-Rødsand i Troms har fått ny asfalt.