Denne «morsomheten» kostet 7200 – kan ende i Høyesterett

Den 43 år gamle mannen var på beredskapsøvelse og tok bilde av seg selv med en lånt politilue. Det endte med bot på 7200 kroner. Han nekter å betale, og anker nå saken til Høyesterett.

Dette bildet kostet mannen 7000 kroner
Foto: Privat

Mannen på bildet var innsatsleder ved en beredskapsøvelse på Melkøya gassanlegg i Hammerfest. En øvelse der politiet også deltok. En av politimennene hadde lagt fra seg uniformscapsen på kontrollrommet, og Troms-mannen tok på seg capsen og foreviget det hele. I 2016 brukte mannen dette bildet som profilbilde på Facebook. Det endte i et forelegg på 6000 kroner.

Kan ende i Høyesterett

Andreas Søreng Høiby er mannens forsvarer, han sier formålet med bildet kun var en spøk, og at mannen ikke kan straffes for det. De vil nå prøve saken i Høyesterett.

Hammerfest tingrett dømte mannen til å betale 7200 kroner i bot, heller ikke ankesaken førte frem. Lagmannsretten mener bildet bidro til « ... å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til offentlig myndighet» De mener at selv om det bare er en politicaps er det likevel «objektivt misbruk av uniform» Hålogaland lagmannsrett mener også at mannen handlet med forsett da han la ut bildet i full offentlighet på sin Facebook-side.

Andreas Søreng Høiby

Andreas Søreng Høiby sier de vil prøve politiluesaken i Høyesterett

Foto: Alexander Staalesen Hauge

– Svekker ikke tilliten til politiet

Høiby som har krevet anken mener det er viktig å merke seg at mannen aldri utga seg å være politi.

– Han har ikke gjort noe aktivt for å fremstå som politi eller søkt å oppnå noen fordel ved å la seg avbilde og å publisere bildet med politilua. Han har f.eks. ikke oppgitt å være lensmann på Facebook, der har han oppført sin riktige arbeidsgiver direkte under bildet, og derfor kan han ikke straffes for å ha utgitt seg for å være politi. Dette er gjort med humoristisk tilsnitt, og det ser man også på kommentarene på bildet at det også er oppfattet som. Alle har tolket dette som en uskyldig spøk, sier Høiby.

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig fornuftig tvil at tiltalte ... var klar over at han ved å bruke capsen utgav seg for å ha offentlig myndighet, på en slik måte at det svekker tilliten til den offentlige myndigheten»

Dommen fra Hammerfest tingrett

Kan ramme folk på vei til karneval

Advokaten mener denne dommen kan føre til at folk kommer i problemer dersom man går utkledd på vei til karneval.

– Her har Lagmansretten slått fast at man utgir seg for å være fra offentlig myndighet kun ved å ta på seg denne lua. Dette vil igjen bety at man kan straffes på samme måte dersom man går utkledd på tur til karneval. Selv uten å oppgi at man er polititjenestemann, sier Høiby.

NRK har snakket med mannen, men han vil ikke kommentere forsøket på å få prøvd saken i Høyesterett. Han har godkjent at NRK publiserer bildet.