Den første kunden har ankommet offshorebasen i Tønsvika

Etter å ha investert 300 millioner kroner i den nye industri- og offshorehavna i Tromsø, har de lenge stått uten kunder.

Offshorebasen i Tønsvika har fått sin først kunde.

Den første kunden til offshorebasen i Tønsvika i Tromsø er Floatel Superior, en hotellrigg som skal ligge der til over nyttår.

Riggen eies av Floatel International. Floatel Superior ble bygd i 2010, er 94 meter lang, 91 meter bred og har en innkvarteringskapasitet på 504 personer.

Havneanlegget, som ble bygget av Tromsø havn for 300 millioner kroner, mistet allerede før det var ferdig flere av kontraktene de hadde intensjonsavtaler med.

– Dette er en stor og betydelig kunde. Det er symbolsk å få en rigg som dette inn til anlegget det er bygd for, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

Han mener det er viktig å få aktivitet på området som er lagt til rette for denne typen aktivitet. Og sier det er viktig også for næringslivet i Tromsø, som kan få flere oppdrag.

Havnedirektøren har tro på at flere kunder vil komme, nå som de endelig er i gang for fullt.

– Det behøver ikke å være så lenge til, spår han.

Forsyningsbase med tilleggstjenester

Industri- og offshorehavna er bygd på gamle Grøtsund fort, og første byggetrinn var ferdig høsten 2014.

Den inneholder blant annet en kai på 130 meter med 22 meter sjødybde, en Ro-Ro-rampe, et logistikkareal på 90 000 m² og en ny vei ned til området.

Tromsø havn, som eies av Tromsø kommune, har som mål at Grøtsund skal være en forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til olje- og gassfelt og fornybare energiprosjekter.

De ønsker også å tilby tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr.

Gassutbygging Tromsø

Det er gjort mye på området der det gamle fortet i Grøtsund holdt til.

Foto: Lars Egil Mogård

Store planer – men alle glapp

For et par år siden offentliggjorde Tromsø Havn at Tønsnes kunne bli utbyggingsbase for et stort russisk gassprosjekt i Sibir. Tromsø kommune ble bedt om å gi en garanti på flere hundre millioner kroner.

Men kontrakten glapp for Tromsø Havn.

Før dette annonserte Tromsø Havn at de hadde fått store internasjonale samarbeidspartnere.

IOS Intermoor, en internasjonal aktør innen fortøyningsutstyr til oljeinstallasjoner, var et av tre selskap som i 2012 ble presentert som leietakere ved Grøtsund Offshorebase ved Tønsnes utenfor Tromsø.

Til sammen skulle IOS Intermoor, ASCO og Tristein leie 85.000 kvadratmeter i Tromsø Havn sitt nye havneområde på Tønsnes.

Heller ikke disse kontrakten har det blitt noe av.