Den dødeligste skredsesongen på fem år: – Kompetansen må heves

Aldri før har det vært flere som går i norske fjell. Dette, kombinert med lite kunnskap om snøskredfare, kan være grunnen til at vinteren 2018/19 har vært den dødeligste på flere år, mener forsker

Snøskred ved Hovden

Her fra snøskredet ved Hovden 21. februar 2019.

Foto: Privat

Bare den siste uken har det gått flere snøskred over hele Norge. Flere er skadd og to er omkomne.

Totalt har syv personer mistet livet så langt denne vinteren, det gjør årets sesong til den dødeligste vi har hatt i Norge på fem år.

Se video:

Skikjørerne Gustav Karlsson og Nicholas Kotowyc kjører på Rødtind i Tromsø. En skredekspert advarer nå skikjørere mot å stole blindt på faregradene i skredvarslet.

Skikjørerne Gustav Karlsson og Nicholas Kotowyc kjører på Rødtind i Tromsø. En skredekspert advarer nå skikjørere mot å stole blindt på faregradene i skredvarslet. Video: Dan Henrik Klausen og Pål Hansen/NRK.

– Kompetansen må heves

Å heve kompetansen og informasjonen rundt snøskred vil være nøkkelen til å forhindre skred i fremtiden, mener Audun Hetland, skredforsker. Han leder en forskningsgruppe som ser på menneskelige faktorer i høyrisikomiljø.

Hetland mener det er problematisk at skikjørere som ferdes i fjellet sjeldent får tilbakemelding på om de tar de riktige valgene.

SKRED: – Ni av ti som omkommer i snøskred, har vært med på å utløse skredet, sier Audun Hetland.

Audun Hetland forsker på skred og de menneskelige faktorene sin innvirkning i høyrisiko miljøer.

Foto: Truls Antonsen / Truls Antonsen

– Den eneste tilbakemeldingen man får er når det først går snøskred og man eventuelt blir tatt av skredet. Først da skjønner man at det var en feil vurdering å gå på topptur den dagen.

Ifølge Hetland er det komplisert å vurdere forholdene i fjellet, og at det er mange faktorer som skal tas hensyn til.

– Man dør ikke nødvendigvis av skikjøring. Men blir man tatt av skred, er det stor sjanse for at man dør. Det er en abstrakt risiko som mange ikke tar høyde for, sier Hetland.

Hetland mener ferdselen i fjellet må begrenses dersom man skal eliminere risikoen for at folk blir tatt av snøskred.

– Men det er ikke et ønskelig scenario, og vanskelig å gjennomføre i praksis. Men jeg håper skikjørere ser på andre og lærer når de hører om andre som blir tatt av skred.

– Hele skredvarslet må bli lest

Espen Nordahl er skredekspert og har lang erfaring med toppturer. Han mener problemet med uforsiktigheten vi har sett mye av i år skyldes at skikjørere ikke leser ferdselsrådene godt nok.

– Det viktigste er å gå bak disse tallene og lese det som står om skredproblem og tilsvarende ferdselsråd. Man må lese skredvarselet skikkelig og ta ferdselsrådene på alvor, sier Nordahl.

Nordahl sier til NRK at de fleste skred der mennesker er involvert skyldes menneskelige faktorer.

– Vi har våre svakheter og det er ikke alltid vi handler rasjonelt. Vi lar oss rive med av rusen av å være i fjellet.