300 demonstrerte mot skolenedleggelse

Lørdag formiddag fyltes torget i Harstad, nok en gang, med demonstranter. Denne gangen var det foreldre og elever fra Hagebyen- og Harstad skole som protesterte mot fremtidens skolestruktur.

300 demo

Rundt 300 møtte fram på demonstrasjonen i Harstad.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Skolebytte

Disse jentene har ikke lyst til å bytte skole.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Rundt 300 demonstranter møtte lørdag formiddag fram på torget med faner, blant annet med påskriften «Jeg vil ikke bytte skole».

Kommunen har som mål å spare 10 millioner kroner på ny skolestruktur i Harstad.

Rådmannen har innstilt på at ungdomstrinnet på byskolen og barnetrinnet på Hagebyen skole legges ned, samt Gausvik og Ervik skole.

Spontanaksjon

Leder av Harstad kommunale foreldreutvalg, Jan Tegnander, mener det ikke er tatt nok hensyn til konsekvensene ved forslaget.

– Dette er en spontanaksjon fra foreldre som en reaksjon på at vi ikke blir tatt alvorlig av politikerne, sier han.

Jan Tegnander

Jan Tegnander, leder av Harstad FAU.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Tegnander mener utredningen til kommunen er dårlig begrunnet og bare fokuserer på innsparing av penger, ikke kvalitet i skolen.

– Forslaget er ikke skikkelig dokumentert. Det er blitt laget av et eksternt konsulentfirma i løpet av fem uker, der de eneste målet var å finne innsparinger, sier Tegnander til NRK.

Bekymret for skolevei

Et annet argument de mange foreldrene hadde for å demonstrere er at skoleveien blir trafikkfarlig.

– Over 120 elever skal ferdes langs en skolevei med stor trafikk, der det ikke finnes gangveier. Det kan vi ikke godta, sier Tegnander.

Han mener det er tydelig at det er rådmannen som styrer løpet.

– Han har skremt politikerne med den elendige kommuneøkonomien. På kort sikt vil man spare penger, men på lang sikt vil forslaget til ny skolestruktur bli en dyrere løsning, mener Tegnander.