NRK Meny

Delte ut 56 millioner

Sametingsrådet har delt ut tilsammen 56 millioner kroner i tilskudd innafor helse, næring, språk, kulturminnevern, kultur og kunnskap fra mai til september i år. 25 millioner er tildelt kunnskapstiltak, som blant annet samisk språkopplæring og utvikling av nye læremidler. Det går fram av ei pressemelding fra Sametinget.