NRK Meny

Deler ut tilskudd

10 bedrifter i Finnmark har i dag fått et stimuleringstilskudd fra Fylkeskommunen i Finnmark på 50.000 kroner, for å ta inn lærlinger. Tilskuddet ble gitt til ulike fag der det har vært vanskelig å skaffe lærlingplasser. Leder i hovedutvalget for kompetanse i fylkeskommunen, Johnny Ingebrigsen, sier tilskuddet er viktig.