De skulle gjenvinne matavfall – nå risikerer de én million i bot for plastforsøpling

Fylkesmannen i Troms ser svært alvorlig på funnene de har gjort rundt avfallsselskapet Origos anlegg. Over én kilometer unna anlegget fant de store mengder plastsøppel.

Løs plast

LØS PLAST: På et nedlagt deponi ligger slam som inneholder plast og flis. Plasten ligger løst og kan blåse ut i naturen.

Foto: Fylkesmannen

– Forsøplingen er av et stort omfang, og vi ser svært alvorlig på dette, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i en pressemelding.

Komposteringsanlegget i Skibotn i Troms tar imot matavfall fra flere kommuner i Nord-Norge, både fra Finnmark og Troms. Etter planen skal anlegget gjenvinne matavfallet til jord. Plastposene matavfallet kommer i skal sorteres for seg selv.

Men slik har det tydeligvis ikke blitt.

Allerede i februar i år var Fylkesmannen på befaring på anlegget. De avslørte da tre alvorlige avvik ved anlegget:

  • Komposteringsanlegget har forurenset mye i området. Blant annet ble det funnet plastforurensing opptil 1,2 kilometer unna anlegget. Avfallet lå i skogen, langs veien, på myra og langs elvebredden.
  • Anlegget driver med ulovlig deponering av kompostert slam, som inneholder plast og flis. Fylkesmannen anslår at det skal drøye seg om 1 500 kubikk med slik avfall.
  • Den ferdig komposterte jorda inneholder mye plast. Fylkesmannen vurderer det slik at det er store fare for plastforurensing ut fra anlegget når jorda selges eller gis bort, og fraktes vekk fra anlegget.

Avslørt allerede i februar

– Ideelt sett skal ikke den komposterte jorda fra anlegget inneholde noe plast, sier fagansvarlig for forurensing hos Fylkesmannen, Per Kristian Krogstad til NRK.

Origo fikk i februar et pålegg om å rette opp avvikene umiddelbart. Men under et nytt tilsyn i september registrerte Fylkesmannen altså at lite var gjort med de tre avvikene.

– Det har både med utstyr og rutiner å gjøre, sier Krogstad.

Fylkesmannen har derfor varslet at Origo kan få en tvangsmulkt på én million kroner, dersom de ikke har fått ryddet opp plasten innen 23. oktober. De skal også levere en plan for hvordan de skal fjerne slammet på anleggsområdet som inneholder plast og flis innen den samme fristen.

Driften på anlegget kan også bli stanset, dersom Origo ikke gjør som Fylkesmannen krever.

Dårlige rutiner

DÅRLIGE RUTINER: Bildet viser en sikt som skal ta plasten ut av matavfallet som blir håndtert der. Plastavfallet på bakken, som også ligger utenfor portene, viser at rutinene ikke er gode nok for å samle opp plasten som siktes ut.

Foto: Fylkesmannen

– Jobber så fort vi kan

Sigleif Pedersen, daglig leder i Origo Skibotn, forteller at de tar Fylkesmannens krav på alvor, og allerede er godt i gang med å rydde opp.

– Inne på selve anlegget har vi begynt å rydde opp med maskiner. Utenfor anlegget er vi i gang med å plukke plastsøppel for hånd. Vi har fått fantastisk hjelp også fra lokalbefolkningen her, sier Pedersen.

1. desember får de en ny maskin, som sikrer at matavfallet og plastposene avfallet kommer i skilles på en bedre måte. På den måten satser Pedersen på at de ikke vil få plast i komposten.