De skal hindre at ungdommer i nord blir radikalisert

En ny tverrfaglig gruppe skal bidra med kunnskap og råd for å motvirke radikalisering av ungdommer i Nord-Norge.

Psykolog Anders Lundesgaard fra RVTS og Ståle Luther, leder Barnehuset i Tromsø

Psykolog Anders Lundesgaard og leder for Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther forteller at konsultasjonsteamet vil ha fokus på to hovedformer av radikalisering, radikal islamisme og høyreekstremisme.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Radikalisering og voldelig ekstremisme er globale problemer, det vil si at det faktisk ikke er noe sted man kan føle seg helt trygg rundt slik type kriminalitet. Derfor er det viktig å ha en type beredskap, og da er konsultasjonsteam et verktøy, sier psykolog Anders Lundesgaard fra RVTS.

Mange som jobber innafor skoler og barnevern vet at de kan henvende seg til konsultasjonsteamet ved Barnehuset i Tromsø, som er en tverrfaglig gruppe, når de har mistanker om at et barn utsettes for vold eller overgrep.

Men nå har de, som de første i Norge, inkludert radikalisering av ungdom i sitt kompetanseområde.

Gruppen ledes av Barnehuset i Tromsø, og består blant annet av fagfolk fra politiet, barnevern og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

– Trenger en slik beredskap

Bombealarm på Grønland

Flere kilder har sagt til NRK at de varslet om 17-åringen som ble pågrepet med en sprengladning på Grønland.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

17-åringen som nå er siktet for besittelse av eksplosiver etter et funn av sprengladning i Oslo, er født i Russland og ble bosatt på et sted i Nord-Norge i 2010. Flere personer i miljøet rundt gutten sier de har varslet om at de har vært bekymret for hans ekstreme holdninger.

Anders Lundesgaard sier at problemet med radikalisering er lite utbredt i nord, men at kompetansen trengs for å bistå når det oppstår mistanker om radikalisering.

– Vi trenger å også ha en slik beredskap i vår region.

Det nye forebyggende tiltaket er etablert etter modell fra Århus i Danmark, som har vært en foregangskommune i forebyggende arbeid mot radikalisering.

Har allerede saker

Konsultasjonsteamet er et tilbud som har vært i Tromsø siden 2002, der de som jobber med barn og unge kan ta kontakt for å få råd i saker der man har mistanke om vold, overgrep eller grov omsorgssvikt mot barn.

Anders Lundesgaard, psykolog fra RVTS og leder Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther

Ståle Luther (t.h.) sier at det de har gjort for å heve kompetansen i konsultasjonsteamet har gjort dem oppmerksomme på at det er mange likhetsfaktorer mellom det de ser i begynnende radikalisering og blant unge som lever under dårlige forhold.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Så har vi sett at mange av de faktorene som er til stede og som spiller en rolle i saker om begynnende radikalisering kan ha utspring i samme type forhold som det vi allerede er inne og gir råd på i konsultasjonsteamet, sier leder for Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther.

Gruppen har så vidt kommet i gang, men Luther forteller at de allerede har saker som de skal begynne å jobbe med.

– Vi forventer ikke et stort antall saker, men vi tenker at vi skal gjøre noen erfaringer og ha en type beredskap. Håpet er selvfølgelig at dette ikke brer om seg, sier Anders Lundesgaard.

– Men det viktigste er at de som jobber med barn og unge vet at det er mulig å søke kontakt og få hjelp hvis man står i problemstillinger der man føler grunn til bekymring, sier Luther.