NRK Meny
Normal

De nye ansiktene på Svalbard: – Dette skaper utfordringer for Norge

De kommer fra Sør-Korea i øst til Canada i vest. På Svalbard øker antall utlendinger, mens antall nordmenn går ned. – Dette skaper utfordringer for Norge, mener forsker.

Louise Green Jeppsson

Svenske Louise Green Jeppsson trives godt på Svalbard.

Foto: PRIVAT

Miljøet er godt. Svalbard er en fantastisk plass. Folk er trivelige og tar vare på hverandre, sier svenske Louise Green Jeppsson.

Jeppsson er en av 35 ansatte på Svalbard hotell. Her er hele ni nasjoner representert blant de ansatte. Hun trives godt i det internasjonale miljøet.

– Ja, det er et skikkelig internasjonalt miljø. Flotte og flinke folk, sier hotellsjef Stein-Ove Johannessen.

Det er imidlertid ikke bare positivt å ha et arbeidsmiljø med ansatte fra så mange forskjellige nasjoner, innrømmer hotellsjefen. Han frykter nå at befolkningssammensetningen på Svalbard kan ha negative ringvirkninger for hele Norge.

Longyearbyen

Det bor fremdeles flest nordmenn i Longyearbyen. Men dette kan endre seg i framtiden, for mens antallet nordmenn går ned, øker antallet utlendinger.

Foto: Petter Strøm / NRK

Økt antall utlendinger

En ny oversikt fra Skatt Nord viser at det bor 2201 personer i de norske bosettingene i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Av den gruppen er det fortsatt flest nordmenn. Men dette kan endre seg i framtiden, for mens antallet nordmenn går ned, øker antallet utlendinger. Siden 2009 har prosentandelen utlendinger i Longyearbyen økt fra 14 til 29 prosent.

Sysselmann Kjerstin Askholt mener det er viktig å følge med på konsekvensene befolkningsendringen kan få på lang sikt.

– Det er viktig at sammensettingen av befolkningen her er i tråd med norske ønsker.

Askholt forteller at utlendingene ofte skaper merarbeid.

– Alle må ha en jobb og klare seg selv for å bo i Longyearbyen. Vi ser en økt trend hvor antall utlendinger som drar på tur til Svalbard skaper mer jobb for oss, fordi de ikke er godt nok forberedt og utstyrt når de drar ut i naturen.

Internasjonalisering av Svalbard

Torbjørn Pedersen er forsker ved Universitetet Nord i Bodø, og tidligere redaktør av Svalbardposten. Han mener at internasjonaliseringen av Svalbard skaper utfordringer fordi det blir vanskeligere å overbevise omverdenen at Svalbard faktisk er en del av Norge, og gjøre andre nasjoner oppmerksom på at her er det norsk lov som gjelder.

Torbjørn Pedersen

Forsker ved Universitetet Nord i Bodø, Torbjørn Pedersen tror ikke det finnes en enkel løsning for å gjenopprette den store andelen nordmenn på Svalbard.

Foto: PRIVAT

– Rent formelt er det slått grundig fast at Norge har full og uinnskrenket suverenitet på Svalbard, men det er mange som tror at Svalbard er internasjonalt og at suverenitetsspørsmålet er uavklart.

– Finnes ingen enkel løsning

Nylig ble det kjent at regjeringen foreslår nedleggelse av gruvedriften i Svea og Lunckefjell på Svalbard.

Pedersen tror at nedleggelsen av gruvedriften vil ha store konsekvenser for befolkningssammensetningen på øygruppa.

– Store Norske har hatt en avgjørende betydning for norsk tilstedeværelse på Svalbard. Mens andre næringer som reiseliv og forskning tiltrekker seg internasjonal arbeidskraft.

Forskeren tror at andel nordmenn vil synke ytterligere.

– Det finnes ingen endelig løsning for å gjenopprette den store andel nordmenn i Longyearbyen i framtida.