De fleste voldtektssakene blir henlagt

Voldtektssaker er svært vanskelig å få klarhet i, forteller politiet i Troms. Flesteparten av voldtektssakene de behandlet i fjor ble henlagt.

Politidamene

Fungerende stasjonssjef, Anita Hermansen, leder for avdeling for vold og sedelighet Lene Fabek og Lise Folkestad, koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Troms politidistrikt tror mange velger å ikke anmelde voldtekter.

Foto: Petter Strøm / NRK

– I alle voldtektssaker er det to ulike historier og ingen vitner. Så sier den fornærmede én ting og gjerningspersonen en annen ting. Da blir det vanskelig for oss å vite hva som har skjedd, sier Lene Fabek, leder for avdeling for vold og sedelighet i Troms politidistrikt.

I 2016 mottok Troms politidistrikt 28 anmeldelser som gjaldt voldtekt eller voldtektsforsøk. Flesteparten av sakene ble henlagt.

Lise Folkestad, koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Troms politidistrikt frykter at det bygger opp rundt en myte om at politiet ikke hører på voldtektsofre.

– Men det handler ikke om det. Vi er nødt til å ha tilstrekkelig med bevis for å ta ut tiltale, og i denne type saker er det ofte vanskelig å få tilstrekkelig med bevis, sier hun.

Kjenner hverandre

Ingen av voldtektssakene politiet i Troms behandlet i fjor gjaldt overfallsvoldtekter. I mange av tilfellene var det kjennskap mellom partene, og de involverte var også ofte beruset da lovbruddet fant sted. Dette er også med på å gjøre politiets arbeid vanskeligere.

– For eksempel er det vanskelig å få mange i et miljø eller en vennekrets til å forklare seg i en sak som kan ramme en venn, sier Folkestad.

En annen utfordring er at politiet tror mange unnlater å anmelde det som kan være en voldtekt. Til tross for økt fokus på seksuelle overgrep, har antallet voldtektsanmeldelser i Troms politidistrikt holdt seg forholdsvis stabilt de siste årene, med rundt 30 anmeldelser i året.

Anmeldte voldtekter

2012

2013

2014

2015

2016

Troms politidistrikt

33

27

30

30

28

Norge totalt

1221

1233

1217

1364

1663

– Vi vet at det kan være vanskelig å anmelde slik hendelser, og at de fleste ikke anmelder i det hele tatt, sier Lene Fabek.

– Også når det gjelder å anmelde et overgrep kan det at den fornærmede og gjerningspersonen ofte kjenner hverandre fra før gjøre det vanskelig. Det er ikke alle som ønsker å anmelde en venn, sier Lise Folkestad.

– Ta kontakt

Lene Fabek mener det er visse ting som er viktige å gjøre etter at du har vært utsatt for noe du tror kan være et overgrep, uavhengig om du har bestemt deg for å anmelde eller ikke.

– Vi i politiet vil selvfølgelig at du skal ta kontakt med oss, men dersom du synes det er for skummelt anbefaler vi å oppsøke nærmeste overgrepsmottak, sier hun.

I Tromsø er det legevakta. Her hjelper de deg med undersøkelser, og de samler bevis. Disse blir lagret i seks måneder, slik at du får tid til å tenke over om du vil anmelde saken.

– Da er i alle fall noen av bevisene sikret for en stund, sier Fabek.

Du har også rett til gratis konsultasjon hos en bistandsadvokat, for å diskutere om saken er verdt å anmelde eller ikke.