NRK Meny
Normal

De fleste kommunene mangler gode beredskapsplaner

Tre fjerdedeler av kommunene i Troms mener selv de ikke har gode nok beredskapsplaner. – Uakseptabelt, sier plandirektøren hos Fylkesmannen i Troms.

Per Elvestad, plandirektør ved Fylkesmannen i Troms

Plandirektør Per Elvestad hos Fylkesmannen i Troms.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Bare én fjerdedel av kommunene i Troms oppgir at de har en overordnet beredskapsplan som oppfyller minimumskravene, skriver Fylkesmannen i Troms i en pressemelding.

Kommunene er pliktige til å ha en beredskapsplan for hendelser de ikke klarer å forebygge 100 %. Beredskapsplanen beskriver tiltak som skal iverksettes når en slik hendelse inntreffer.

Jevnlig rapporterer kommunene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I rapporten fra 2016 kommer det fram at tre fjerdedeler av kommunene i Troms selv rapporterer at beredskapsplanene deres ikke er gode nok.

– Det er jo helt uakseptabelt. Det er jo ikke noen god sak, sier plandirektør Per Elvestad hos Fylkesmannen til NRK.

Varsler flere tilsyn

I tillegg til at innbyggerne selv må ha en egensikkerhet i forhold til beredskap, er kommunene pålagt en beredskapsplikt for å ivareta sine innbyggere.

– Når de ikke har en beredskapsplan for å gjøre det, så blir vi bekymret, sier Elvestad.

Nå varsler Fylkesmannen at de vil gjøre grep for å få bukt med problemet.

– Vi kommer til å kjøre hyppigere tilsyn med kommunene slik at vi får dette på plass. Vi kommer dessuten til å iverksatte siste del av det som ligger i den sivile beskyttelsesloven med pålegg om at dette må gjøres.