DDT funnet i Hammerfest

Kan være etterlatenskaper fra en tysk fangeleir.

Belsen fangeleir

Omtrent 100 russiske krigsfanger og tyske dessertører satt i fangeleiren 'Belsen' i Hammerfest under andre verdenskrig.

Foto: Hammerfest Historielag, H.Knudsen

Høye konsentrasjoner av miljøgiften DDT er funnet i Storvannet i Hammerfest. Miljøgiften kan være en trussel mot den unike sjørøyestammen som holder til der.

Fra krigen?

DDT er svært sjelden i dette området. Biolog i Hammerfest kommune, Tor Harry Bjørn, tror at det kan være etterlatenskaper etter en tysk fangeleir under andre verdenskrig som lekker ut i vannet:

- Under krigen lå det en fangeleir her, som ble kalt Belsen lokalt. Da er en av teoriene at det ble brukt DDT til avlusing av russiske krigsfanger og tyske dessertører. Og trolig er det gravd ned DDT i den fyllinga som ble fylt etter krigen, sier Bjørn.

Sjeldent funn

Funn av DDT er ifølge Bjørn svært sjelden i Nord-Norge. Storvannet er for mange en perle midt i Hammerfest sentrum. Men nå viser altså målinger at grunnen er full av miljøgifter.

- En rapport som er kommet for en uke siden viser resultatene fra undersøkelsene som ble gjort i fjor. Den viser at miljøsituasjonen i Storvannet er ganske ille.

- Det er ganske mye miljøgifter som DDT, PAH og PCB. Målingene på fisk viser at stor stasjonær røye og ørret har så høye nivåer at de ligger over kostholdsråd som gis i USA.

Stor fisk

Sjørøyestammen i Storvannet er unik, og kjent for sin store størrelse.Tor Harry Bjørn er bekymret for at den skal ta skade av alle miljøgiftene.

- På sikt kan det være med på å redusere bestanden. Men langtidsvirkningene av disse miljøgiftene vet man lite om i dag, sier han.

Bjørn leder et prosjekt i Hammerfest Kommune hvor en skal kartlegge miljøgifter i Hammerfest havn, og en teori er at storvannet er en forurensningskilde. Han håper at en får fjernet kilden til DDTen.

- Vi har lokale kilder som lekker aktivt i dag. Så en del av arbeidet fremover blir å kartlegge og lokalisere disse kildene, og prøve å stoppe dem, sier Bjørn.