Dårligere levekår

Personer med utviklingshemming har dårligere levekår og blir mer mobba enn befolkninga ellers i landet. Problemene er størst for de med samisk bakgrunn. Det viser den første undersøkelsen som er gjennomført om levekår blant utviklingshemmede med samisk bakgrunn på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Nordens velferdssenter.