Dårlig tilbud for utviklingshemmede

Statens helsetilsyn har avdekket at fire av fem norske kommuner som ble sjekket bryter loven og gir et for dårlig tilbud til utviklingshemmede. I Nordreisa og Tromsø ble det avdekket to avvik, mens i Lenvik ble det funnet fire avvik: