Dårlig luftkvalitet i Harstad

Svevestøv er blitt et problem for de som sliter med astma- og luftveisproblemer i Harstad. Manuel Echeverria, avdelingsingeniør ved avdeling for folkehelse og miljørettet helsevern i kommunen, sier at årsaken til at byen har fått dårligere luftkvalitet blant annet skyldes bare veier, piggdekk, veiutbygging og beliggenheten til byen. Kommunen vurderer nå om veiene må vaskes bedre for å få bukt med problemet.