NRK Meny
Normal

Refser brannberedskapen i Øst-Finnmark

Brannberedskapen i Øst-Finnmark er så dårlig at den kan gå ut over liv.
Det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter en tilsynsrunde.

Dårlig brannberedskap i Øst-Finnmark

Under et nylig tilsyn hos brann- og redningsvesenet i flere kommuner, ble det funnet alvorlige mangler ved brannberedskapen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret for brannsikkerheten til innbyggerne i Øst-Finnmark.

DSB ser spesielt alvorlig på situasjonen i Vardø, der innsatsstyrken kun telte ti mann, der kravet er 16.

- Uakseptabelt, sier Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Avvik på fire av fem faktorer

– Vi fant avvik på hele fire av fem faktorer vi undersøkte i tilsynet, sier Pedersen.

Det var på slutten av fjoråret DSB gjorde tilsyn med brannberedskapen i Båtsfjord, Nesseby, Vadsø og Vardø, der samtlige kom svært dårlig ut.

De mest alvorlige forholdene ble avdekket ved brannberedskapen i Vardø, der tidligere mangler som var avdekt, ikke var fult opp.

Tilsynet fant også usikkerhet rundt den overordnede innsatsledelse. I tillegg var det ingen plan for store og komplekse saker. Minimumskravet til bemanning var heller ikke innfridd.

– Det betyr at man ikke kan være trygg på beredskapen i brann- og redningsvesenet i Øst-Finnmark. Særlig da i Vardø, sier Pedersen.

Ikke overraskende

Men nyheten kommer ikke overraskende på Fagforbundet i Vardø og hovedtillitsvalgt Torbjørn Leirstad

– Brannberedskapen i Vardø har vært en pågående sak de siste fem årene. Det kulminerte i mars 2013, med et forsøk på en ny brannordning som ble nedstemt. Det ble kjørt et benkeforslag som ingen helt vet hva står i, sier Leirstad.

– Hvor vil du legge ansvaret for at tilstanden er slik som den er?

– Det er nok en blanding mellom at lokalpolitikerne har blitt forledet av administrasjonen og manglende politisk styring i Vardø kommune, sier Leristad.

Vardø kommune har fram til 1 .mars og svare på rapporten fra DSB.