Danner ny reinkjøttgigant

Reinslakteriet Aage Pedersen slår seg sammen med Finnmark Rein, og danner et nytt selskap for produksjon og videreforedling av reinkjøtt. Thor Aage Pedersen beholder 22 prosent av aksjene, og ny styreleder er Tor Mikkel Wara. Øvrige eiere i tillegg til de to er Johan Mathis N. Buljo, Are Smuk Figved og Emil Tømmerdal Nordby. Pedersen sier reineierne skal dra fordel av sammenslåinga.
Allerede i går sendte storaktøren ut sin nye prisliste på kjøtt til reineierne.