NRK Meny
Normal

Dagbøter, aktivitetsplikt, tvang: Slik vil Høyre få bukt med mobbing

Høyre har nå annonsert at de tar opp kampen mot mobbing i skolen.

Tom pult i klasserommet

Et av forslagene er også å gjøre det lettere for foreldre og elever å melde en sak til Fylkesmannen hvis skolen svikter.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vi har avdekket at opplæringsloven ikke er god nok. Det er heldigvis ikke veldig mange som blir mobbet på en alvorlig måte i norsk skole. Men for dem som rammes, er det ganske dramatisk, det går ut over læring, motivasjon og skolemiljø, sier Kent Gudmundsen.

kent gudmundsen

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Foto: Pia Tøhaug / nrk

Høyrepolitikeren fra Troms er en del av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Partiet har nå sendt ut et forslag til endringer i opplæringsloven, der målet er å styrke rettighetene til barn og unge som opplever mobbing.

NRK har denne uken omtalt en mobbesak i Målselv kommune, der en helsesøster har sagt opp jobben etter 17 år i yrket fordi hun ikke føler seg hørt i en rekke varslinger og bekymringsmeldinger.

Høyre vil styrke Fylkesmannens kompetanse på mobbing, slik at de kan følge opp kommunene, se hvordan de tar tak i mobbeproblematikken, hvordan rektor og skoleledelse jobber systematisk. Hvis de ikke følger opp, kan Fylkesmannen utstede dagbøter, slik som i barnevernet.

Målet er å gi en ekstra motivasjon til å følge opp mobbesaker bedre og raskere.

– Det viser seg å være veldig effektfullt, så det ikke bare blir en papirmølle og koker bort. Det gjør at man gir kommuner en form for aktivitetsplikt til å ta tak, sier Gudmundsen.

Bruk av tvang

I høringen foreslås det også å styrke utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen og barneombudet. De er ment å være en «vaktbikkje» som skal følge opp kommunene.

I tillegg skal elevenes rettigheter styrkes, skoleledere og lærere skal skoleres for å følge opp mobbing.

Men også det omstridte temaet bruk av tvang skal utredes.

– Vi har behov for mer kunnskap før vi tar stilling til om vi skal innføre det. Det er kombinert med at vi ønsker å plassere ansvaret mye tydeligere på skoleledelsen. Skoleledere som ikke tar tak i dette, skal skiftes ut, sier Gudmundsen.

Høyrepolitikeren mener forebygging mot mobbing, vold og trakassering ikke er godt nok nedskrevet i lovens tekst.

– Det er på tide at vi reviderer det. Det må komme tydelig fram at dette er helt uakseptabelt, og det er viktig å ha gode rammer for alle som går på skolen, sier han.

Les alle forslagene her